Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazar Görünümü 2021, Küresel Talep, Temel Etmenler, Kısıtlamalar ve 2027’ye Kadar Gelecek Beklentiler

Küresel giyilebilir robotik dış iskelet pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 5.700,9 milyon ABD Dolarına ulaşması ve tahmin döneminde% 42,6 YBBO sergileyeceği tahmin edilmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık tesisleri tarafından robotik dış iskeletlerin artan kullanımı, bu pazarı yönlendiren önemli bir faktördür ve Fortune Business Insights ™, ” Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazar Analizi ” başlıklı raporunda paylaşmaktadır., Paylaş ve COVID-19 Etki Analizi, Teknoloji Türüne Göre (Güçlendirilmiş ve Pasif), Uygulamaya Göre (Sağlık Hizmetleri, Endüstriyel, Savunma ve Havacılık ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027 ”. Sağlık sektöründe giyilebilir robotik dış iskeletler, felç gibi engellerden muzdarip kişilerin uzuvlarını hareket ettirmelerine ve yaşamlarında bir tür normalliği geri kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapılardır. Bu yapıların muazzam potansiyeli, dünya çapındaki sağlık tesislerini bunları etkili yollarla benimsemeye ve kullanmaya itmektedir.

Örneğin, Ekso Bionics’in Ekso NR’si ABD’deki 300 hastane tarafından kullanılmaktadır. Dış iskelet, felçli ve omurilik yaralanması hastalarının kaslarını ve beyinlerini eğitmek ve onların yardım almadan yürümelerini ve tekrar hareket etmelerini sağlamak için tasarlandı. Mart 2019’da Rusya’da bir Güney Rusya hastanesindeki doktorlar, pelvik bölgeyi ve alt ekstremiteleri desteklemek için tasarlanmış bir dış iskelet olan ExoChair’i 12 saatlik bir ürolojik ameliyat gerçekleştirmek için kullandı. Hastanelerde robotik dış iskeletlerin yaygınlaşması bu pazarın ufkunu genişletiyor.

Örnek PDF Broşürü İsteyin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/wearable-robotic-exoskeleton-market-104664

COVID-19 salgınının öngörülemeyen gelişi ve dünya çapındaki engelsiz öfkesi, küresel ekonomi için benzeri görülmemiş bir durgunluk dönemini tetikledi. İşletmeler, birçoğu harap halde yatarken, keskin ekonomik gerileme nedeniyle tökezliyor. İşletmeleri, Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazarı istihbaratındaki uzmanlığımıza ve deneyimimize dayanarak, farklı pazarlardaki mevcut salgının nicel ve nitel etki analizi ile donatmayı amaçlıyoruz.

Rapora göre, küresel pazarın değeri 2019 yılında 336,0 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Rapor şu soruları yanıtlıyor:

 • Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazarının boyutunu, payını ve genel büyüme yörüngesini etkileyen başlıca faktörler nelerdir?
 • Pazarın karşılaştığı başlıca zorluklar nelerdir?
 • Pazar nasıl bölümlere ayrıldı ve bölümler nasıl analiz edildi?
 • Hangi bölgeler pazar için en kazançlı beklentileri sunuyor?
 • Pazarın en iyi oyuncuları kimler ve bunların baskın stratejileri neler?

Raporda Kapsanan Hususlar:

 • Raporda tartışılan konular, üreticiler, hammadde tedarikçileri, ekipman tedarikçileri, son kullanıcılar, tüccarlar, distribütörler vb. Gibi pazarda yer alan başlıca Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazarı oyuncularıdır.
 • Şirketlerin tam profilinden bahsedilir. Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazar büyüklüğü, kapasite, üretim, fiyat, gelir, maliyet, brüt, brüt kar marjı, satış hacmi, satış geliri, tüketim, büyüme oranı, ithalat, ihracat, tedarik, gelecek stratejileri ve oldukları teknolojik gelişmeler yapımı da rapora dahil edilmiştir. 2011’den 2017’ye geçmiş veriler ve 2019’dan 2024’e kadar tahmin verileri.
 • Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazarının farklı son kullanıcıları detaylı olarak anlatıldığı pazarın pazar büyüme faktörleri detaylı olarak tartışılmaktadır.

Giyilebilir Robotik Dış İskelet Piyasasında Kapsanan Başlıca Oyuncuların Listesi:

 • Wearable Robotics Srl (Italy)
 • Rex Bionics Pty Ltd, (United States)
 • ExoAtlet (Luxembourg)
 • ReWalk Robotics (United States)
 • Ekso Bionics (United States)
 • Sarcos Corp. (United States)
 • Lockheed Martin (United States)
 • Bionik Laboratories Corp. (Canada)
 • Hocoma (Switzerland)
 • CYBERDYNE, INC. (Japan)

Herhangi Bir Sorgunuz Var mı? Analistle Konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/wearable-robotic-exoskeleton-market-104664

İçindekiler Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazarı

1 Giriş

1.1. Bölümlere Göre Tanım
1.2. Araştırma Yaklaşımı
1.3. Kaynaklar

2 Yönetici Özeti

3 Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazar Dinamiği

3.1. Makro ve Mikro Ekonomik Göstergeler
3.2. Sürücüler, Kısıtlamalar, Fırsatlar ve Eğilimler
3.3. COVID-19’un Etkisi
3.3.1. Kısa Vadeli Etki
3.3.2. Uzun Vadeli Etki

4. Rekabet Ortamı

4.1. Kilit Oyuncular Tarafından Uygulanan İş Stratejileri
4.2. Kilit Oyuncuların Konsolide SWOT Analizi
4.3. PESTEL Analizi
4.4. Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
4.5. Global Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazar Payı Analizi ve Matrisi, 2019

5. Temel Pazar Bilgileri ve Stratejik Öneriler

6 Önemli Oyuncu Profili (Yalnızca 10 oyuncu için sağlanacaktır)

6.1. Genel Bakış
6.1.1. Anahtar Yönetimi
6.1.2. Merkez vb.
6.2. Teklifler / İş Segmentleri
6.3. Anahtar Ayrıntılar (Anahtar ayrıntılar, kamu malı ve / veya ücretli veritabanlarında veri kullanılabilirliğine
tabidir ) 6.3.1. Çalışan Büyüklüğü
6.3.2. Başlıca Finansallar
6.3.2.1. Geçmiş ve Cari Gelir
6.3.2.2. Brüt Kar Marjı
6.3.2.3. Coğrafi Pay
6.3.2.4. İş Segmenti Paylaşımı
6.4. Son gelişmeler

7 Birincil Görüşme Yanıtları

TOC Devam Ediyor …!

Rekabet Ortamı

Pazar Rekabetini Canlandırmak için Operasyonların Kilit Oyuncular Tarafından Coğrafi Olarak Genişletilmesi

Bu Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazarının kilit oyuncuları, diğer gelişmekte olan pazarlarda giyilebilir exosuitlere yönelik artan talebi yakalamak için faaliyetlerini kendi sahalarının ötesine genişletmeye odaklanıyor. Bu, şirketlerin bu Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazarında çekiş kazanmak için dış pazarlardaki dağıtım ağlarını derinleştirip genişletmelerine ve yerli şirketlerle ortaklık kurmalarına öncülük ediyor.

Sektörel Gelişmeler:

 • Ekim 2020:  CYBERDYNE, omurilik yaralanması, felç, serebrovasküler bozukluklar gibi çeşitli hareket bozukluklarından muzdarip kişilerde fiziksel hareketi iyileştirmek için tasarlanmış bir dış iskelet olan amiral gemisi Tıbbi HAL için Avustralya Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı.
 • Ocak 2020:  BIONIK Laboratuvarları, InMotion® robotik teknolojisinin satışı için Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığından yasal izin aldı. Bu onay, BIONIK’in Asya’nın giyilebilir dış iskelet pazarındaki yerini güçlendirmesine olanak tanıyacak.

Diğer İlgili Rapor:

EMEA Hava Filtreleri Pazarı

Sıfır Dönüşlü Çayır Biçme Makineleri Pazarı

Giyilebilir Robotik Dış İskelet Pazarı

Palletizer Pazarı

Ultra Düşük Sıcaklıklı Dondurucu Pazarı

Ultrasonik Temizleme Ekipman Pazarı

Yürüyen aksam Sistemleri Pazarı

Hakkımızda:

Fortune Business Insights ™, uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak, her ölçekteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için somut içgörüler ve nitel analizlerin benzersiz bir karışımını içerir. Deneyimli analist ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

İletişim:

İsim: Ashwin Arora

E-posta:  [email protected]

Telefon: ABD +1 424253 0390 / İngiltere +44 2071 939123 / APAC: +91 744740 1245