Güneydoğu Asya Diyet Takviyeleri Pazar Büyüklüğü, Büyüme, Segmentler, Gelir, Üreticiler ve Tahmin Araştırma Raporu 2027

Güneydoğu Asya Diyet Takviyeleri Pazar büyüklüğü 2026’ya kadar 10,60 milyar ABD dolarınaulaşacak ve tahmin döneminde % 5,60’lık bir CAGR sergilenecektir. Yaşam tarzı kaynaklı bozuklukların veya diyabet ve kanser gibi Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların (NCD’ ler) yaygınlığının artması, gıda takviyeleri pazarının büyümesini yönlendiren önemli bir faktör olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hesaplanan tahminler, Güneydoğu Asya’da her yıl 8 milyona yakın insanın NCD’ler nedeniyle öldüğünü ve bunun belirli bir yılda bölgedeki toplam ölümlerin% 55’ine denk geldiğini belirtiyor.

DSÖ’ye göre, bölgede NCD’lerin yayılmasından tütün, alkol, egzersiz eksikliği ve zayıf diyetler olmak üzere dört risk faktörü birinci derecede sorumludur. Örneğin, DSÖ, Malezya ve Tayland’daki erkeklerin en az% 25’inin obez olduğunu ve Güneydoğu Asya’daki çok sayıda okul çocuğunun fiziksel olarak büyük ölçüde aktif olmadığını buldu. Sonuç olarak, bölge halkının sadece sağlıklı bir vücut için değil, aynı zamanda uzun ve verimli bir yaşam sağlamak için beslenme dolu diyet takviyeleri tüketmesine de korkunç bir ihtiyaç vardır.

Yeni Fortune Business Insights™ raporunagöre, “Güneydoğu Asya Diyet Takviyeleri Pazar Büyüklüğü, Hisse ve Endüstri Analizi, Türe Göre (Vitaminler, Mineraller, Enzimler, Yağ Asitleri, Proteinler ve Diğerleri), Form (Tabletler ve Kapsüller, Toz ve Sıvı) ve Bölgesel Tahminler, 2019 – 2026” başlıklı rapor, piyasa değeri 2018’de 6,92 milyar ABD doları olarak gerçekleşti..

Rapor ayrıca şunları sağlar:

 • Pazarın SWOT analizi;
 • Pazarın bölgesel rekabet dinamikleri hakkında titiz araştırmalar;
 • Pazar rakamlarının doğru hesaplanması ve pazardaki yaklaşan eğilimlerin kesin tahmini; ve
 • Tahmin döneminde piyasayı yönlendiren faktörlerin ayrıntılı değerlendirilmesi.


Ayrıntılı İçerik ve Rakamlar Tablosuyla Pazara Daha Fazla bakış Açısı Kazandırmak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/southeast-asia-dietary-supplements-market-101943


ASEAN Diyet Takviyeleri Pazar Raporu’nda Yer Alan Öne Çıkan Oyuncuların Listesi:

 • Suntory Holdings Ltd.
 • Otsuka Holdings Co. Ltd.
 • Herbalife Nutrition Ltd.
 • GlaxoSmithKline plc
 • Amway Corp
 • Pfizer Inc.
 • Nestle S.A.
 • Glanbia Nutritionals
 • Archer Daniels Midland Company
 • Abbott
 • Kalbe Farma Tbk
 • Nu Skin Enterprises, Inc
 • Other Players


Örnek PDF Broşürü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/southeast-asia-dietary-supplements-market-101943


Piyasayı İletmek İçin Önleyici Bakım Amaçlı Takviyelerin Hızlı Alımı

Vietnam ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkeleri dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden bazılarıdır. Gelişmekte olan ülkeler tipik olarak yoğun yaşam tarzlarına sahip büyük bir çalışan nüfusa sahiptir. Bu nedenle, kronik bozuklukların başlangıcını önlemek için diyet takviyelerinin benimsenmesinin, tahmin döneminde Güneydoğu Asya Diyet Takviyeleri Pazarı eğilimlerinin önde gelenlerinden biri olarak ortaya çıktığı belirtmektedir. Ayrıca, bu ülkeler sayıları örnek bir hızla artan yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Örneğin, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yürütülen bir araştırma, Tayland’ın yaşlılık bağımlılık oranının 2050 yılına kadar% 50’den fazla artacağını ve nüfusun% 22,8’inin 65 yaşın üzerinde olduğunu ortaya koydu. Yaşa bağlı bozukluklar kaçınılmaz olarak sağlık maliyetlerini artıracak ve böylece yaşlanmanın etkilerini azaltmak için, mikro besin bazlı takviyeler bölgede popülerlik kazanarak gıda takviyeleri pazar eğilimlerine öncülük etmektedir.

Endonezya’da Pazar İçin Faydalı Olacak Yüksek Beslenme Eksikliği

Tek tek ülkeler arasında, Endonezya’nın tahmin döneminde Güneydoğu Asya Diyet Takviyeleri Pazar payına hakim olması bekleniyor. Ülkenin pazar büyüklüğü 2018 yılında 2,04 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tahmin döneminde %5,98’lik bir CAGR kaydetmesi öngörülüyor. Endonezya dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesidir ve nüfusun büyük bir kısmı yüksek beslenme eksikliğinden muzdariptir. Ayrıca, ülkede kronik rahatsızlıkların giderek yaygınlaşması, gençler arasında sağlık takviyesi talebini artırmaktadır. Tayland’da, sağlık bilincinin artırılması, diyet takviyeleri konusunda farkındalığın artması ve yabancı üreticiler arasında ülkenin sağlık sektörüne artan ilgi, bölgedeki gıda takviyeleri pazar boyutunu genişletecektir.

Şirketler İçin Odak Alanı Olarak Kalacak Pazar Konumunun Pekiştirilmesi

Güneydoğu Asya Diyet Takviyeleri Pazarı tahmini, oyuncuların konumlarını güçlendirmek için aldıkları çeşitli önlemler nedeniyle öngörülebilir yıllarda yüklü bir rekabet atmosferi öngörüyor. Ayrıca, yabancı rakiplerin girişinin bu pazardaki rekabeti daha da yoğunlaştırması bekmektedir.


Tek Kullanıcı Lisans Kopyası Sipariş Edin:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101943