Azotlu Gübreler Pazar Geliri, Kilit Oyuncu Analizi, Geliştirme Durumu, Fırsat Değerlendirmesi ve Genişleme Stratejileri 2027

Küresel azotlu gübre pazar büyüklüğünün 2026 yılı sonunda 140,51 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahminlenmektedir. Aktif içerikli Ar-Ge ürünlerine yapılan büyük yatırımlar pazarın büyümesine yardımcı olacaktır. Fortune Business Insights tarafından yayınlanan bir rapora göre, “Azotlu Gübreler Pazar Büyüklüğü, Pay ve Endüstri Analizi, Türüne Göre (Üre, Kalsiyum Amonyum Nitrat, UAN, Amonyum Sülfat, ve Diğer Azotlu Gübreler), Ürün Türüne Göre (Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar, Meyveler ve Çim & Süsler) ve Bölgesel Tahmin, 2019 – 2026,” pazar 2018 yılında 113,70 milyar ABD doları değerindeydi ve 2019-2026 tahmin döneminde % 2,73’lük bir CAGR sergileyecek.

Azotlu gübreler, azot içeren maddelerin kombinasyonu ile üretilen ürünlerdir. Sürekli artan küresel nüfus, dünya çapında mahsul ürünlerine daha sonra talep yarattı. Tarımsal faaliyetlerde son dönemdeki gelişmeler piyasada faaliyet gösteren firmalar lehine ortaya çıkacaktır. Artan tarımsal sübvansiyonlar, dünya genelindeki azotlu gübre satıcıları için iyi olacaktır. Azotlu gübrelerin tarımsal mahsul ürünlerinin besin içeriğini iyileştirme yeteneği, ürünün dünya çapında daha geniş bir şekilde benimsenmesine yol açacaktır.

İçT ile Araştırma İçgörülerinin Tüm Ayrıntılarına Göz Atın:

www.fortunebusinessinsights.com/nitrogenous-fertilizers-102532

Azotlu gübre pazarında faaliyet gösteren en iyi şirketler listesi;

  • Yara International ASA
  • Nutrien Ltd.
  • EuroChem Group AG.
  • CF Industries Holdings Inc.
  • PJSC Togliattiazot
  • Koch Fertilizers, LLC
  • OCI Nitrogen
  • Sinofert Holdings Limited
  • Coromandel International Ltd.
  • URALCHEM Holding Plc.

Artan Şirket İşBirlikleri Pazar Büyümesine Yardımcı Olacak

Rapor, son yıllarda pazarın büyümesine katkıda bulunan çeşitli faktörleri kapsıyor. Artan şirket birleşme ve satın alma sayısı pazarın büyümesi üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Dünya genelinde mahsul ve mahsul ürünlerine olan büyük talebin muhasebesini yapan büyük ölçekli şirketler, pazarda bir kale kurmak amacıyla daha küçük şirketler satın almak istiyor. Kasım 2019’da Nutrien Ltd., Ruralco Holdings Ltd.’nin satın alımını tamamladığını açıkladı. Bu satın alma yoluyla, şirket mevcut azotlu gübre ürünleri yelpazesi üzerine inşa etmeyi planlıyor. Şirketin büyük küresel müşteri erişimi nedeniyle, bu satın alma sadece şirketin büyümesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda pazarın büyümesi üzerinde de büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Örnek Rapor İste: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/nitrogenous-fertilizers-102532

Asya Pasifik En Yüksek Pazar Payına Sahiptir; Mahsul Üretimine Artan Talep Büyümeye Yardımcı Olacak

Rapor, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik ve Orta Doğu ve Afrika’da devam eden azotlu gübre pazar eğilimlerini analiz etmektedir. Bu bölgeler arasında, Asya Pasifik’teki pazar, bu bölgedeki birçok ülkede mahsul üretimine olan büyük talebin etkisiyle en yüksek pazar payına sahiptir. Asya Pasifik’in yanı sıra, Kuzey Amerika’daki pazar önümüzdeki yıllarda önemli bir büyümeye tanıklık edecek. 2018 yılı itibariyle Kuzey Amerika’daki pazarın değeri 21,18 milyar ABD doları dır ve bu değerin önümüzdeki yıllarda daha da artarak arttırıcası öngörülenip,


Hızlı Satın Alma – Azotlu Gübre Pazarı 
www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102532