Small Satellite Market

Küçük Uydu Pazar Payı, Boyut, Büyüme Endüstrisi Trendleri, Küresel Rakipler Stratejisi, Segmentler, Bölgesel Analiz, İnceleme, Kilit Oyuncular Profili, İstatistikler ve 2027 Analizine Büyüme

Küresel küçük uydu pazar büyüklüğünün 9,75 milyar ABD dolarına ulaşması ve tahmin döneminde %18,99’luk bir CAGR kaydetmesi beklenmektedir. Uydular jeostatik dünya yörüngesi (GEO), orta dünya yörüngesi (MEO) ve alt dünya yörüngesi (LEO) gibi çeşitli yörüngelere fırlatılır. Dağıtım amacına bağlı olarak, uydular farklı yük kapasiteleri ve boyutları ile tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Uydular iletişim, navigasyon, yer gözlemi gibi belirli amaçlar için kullanılmaktadır fortune business insights™ bu bilgileri gelecek bir raporda sunmuş, “Küçük Uydu Pazar Büyüklüğü, Paylaşım ve COVID-19 Etki Analizi, Türüne Göre (Mini, Mikro, Nano), Bileşen (Yapılar, Yük, Elektrik Enerjisi Sistemi, Güneş Paneli ve Antenler Sistemi, İtiş Sistemi, Diğerleri), Uygulama (İletişim, Navigasyon, Yer Gözlemi, Teknoloji Geliştirme, Diğerleri), Son Kullanıcı (Ticari, Sivil, Askeri, Hükümet) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027”. Pazar büyüklüğü 2019 yılında 3,07 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Küçük Uydu Pazarı Araştırma Raporu çalışması, küresel ve bölgesel pazarı, pazardaki genel büyüme beklentilerinin derinlemesine analizi ile kapsamaktadır. Ayrıca, küresel pazarın kapsamlı rekabet ortamı üzerinde etki yaratmaktadır. Rapor ayrıca, başarılı pazarlama stratejilerini, pazar katkılarını, hem tarihi hem de mevcut bağlamlardaki son gelişmeleri kapsayan önde gelen şirketlere genel bir bakış sunuyor. Küçük Uydu Pazarı Araştırma Raporu, yüksek Ar-Ge yatırımı ile desteklenen, araştırma yoğundur ve büyümeyi sürdürmek ve uzun vadeli gelir elde etmeyi sağlamak için güçlü bir ürün analizine sahiptir.

Rapora göre, kompakt uydu pazarı çeşitli nedenlerden dolayı büyük popülerlik kazanıyor. Örneğin, giderek artan sayıda uzay araştırma misyonunun küçük uydu pazarının büyümesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Bildirildiğine göre, 2019’da yaklaşık 389 küçük uydu fırlatıldı.

COVID-19 Etkisi:

Küresel sağlık krizi, kompakt uydu pazarı da dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerin ve pazarların büyümesini buruşuk hale geldi. Gelişen ekonomiler şimdi eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Kilitlenmeler, sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe normları nedeniyle sektörlerin dinamikleri büyük ölçüde değişti. Üretimin ertelenmesi ve lansman misyonları pazardaki büyümeyi engelliyor. Tedarik zincirlerindeki, üretim hatlarındaki, operasyonlardaki ve mevcut sözleşmelerdeki aksaklıklar pazardaki büyümeyi durgunlaştırmaktadır. Durumun bu şekilde ne kadar süre devam edebileceğini söylemek belirsizdir. Bununla birlikte, araştırma raporumuzun derinlemesine analizi, bu niş pazar hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Örnek PDF Broşürü Alın (COVID-19 Etki Analizi içerir):

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/small-satellite-market-101917

Küçük Uydu Pazarı raporu, Küçük Uydu pazarının rekabetçi manzarası hakkında kapsamlı bir görünüm sunar ve pazarda tamamlayan bazı önemli küresel oyuncuların performansının derin bir açıklamasını içerir. Birleşmeler, satın almalar, ortaklıklar, ürün lansmanı, üretim birimlerinin genişletilmesi ve bu büyük küresel oyuncular tarafından benimsenen işbirlikleri dahil olmak üzere çeşitli iş stratejilerinin en son güncellemelerinin bir listesini sunar. Rapor, kilit oyunculardan ar-ge yatırımı ve tüketici tabanını genişletmek ve mevcut rekabet pozisyonunu genişletmek için yenilikçi teknolojilerin benimsenmesi hakkında net bir resim sunmaktadır. Ayrıca, rapor pazardaki yeni girenlerin veya oyuncuların konumu, büyüme kapsamı ve fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

Rapor, covid-19 öncesi ve sonrası durum, en son trendler ve sürücüler ve tür, uygulama ile ilgili mevcut dünya çapında pazar geliştirme stratejisi hakkında en son çalışmayı sunmaktadır. Küçük Uydu pazarı raporu, 2020-2027 yılına kadar pazar dinamikleri, rekabet senaryoları, fırsat analizi, pazar büyümesi, endüstriyel zincir ve tahmin açısından nicel çalışma ile birlikte nitel sunmaktadır.

Küçük Uydu Pazarında Profillenen Önde Gelen Şirketlerin Listesi:

 • L3Harris Technologies Inc. (The U.S.)
 • Lockheed Martin Corporation (The U.S.)
 • The Boeing Company (The U.S.)
 • Airbus S.A.S. (The Netherlands)
 • Northrop Grumman Corporation (The U.S.)
 • Sierra Nevada Corporation (The U.S.)
 • Planet Labs Inc. (The U.S.)
 • SpaceX (The U.S.)
 • GeoOptics Inc. (The U.S.)
 • ST Engineering (Singapore)
 • Thales Group (France)

Küçük Uydu Pazarı Raporunun Temel Dikkatleri:

 • Rapor, küresel Küçük Uydu pazarına kapsamlı ve geniş bir bakış açısı sunuyor.
 • Farklı Küçük Uydu segmentlerinde temsil edilen pazar istatistikleri tam bir endüstri resmi sunmaktadır.
 • Pazar büyüme sürücüleri, Küçük Uydu gelişimini etkileyen zorluklar ayrıntılı olarak analiz edilir.
 • Rapor, büyük rekabetçi pazar senaryosunun, Small Satellite’ın pazar dinamiklerinin analizine yardımcı olacaktır.
 • Büyük paydaşlar, en iyi şirketler Small Satellite, yatırım fizibilitesi ve yeni pazar katılımcısı çalışması sunulmaktadır.
 • Her pazar segmentinde Küçük Uydu’nun geliştirme kapsamı bu raporda ele alınmıştır. Küçük Uydu pazarını etkileyen makro ve mikroekonom faktörler
 • İlerleme bu raporda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Small Satellite’ın yukarı ve aşağı akış bileşenleri ve kapsamlı bir değer zinciri açıklanmıştır.

Rapor Kapsamı:

Rapor, potansiyel pazar hakkında derinlemesine bir teknik değerlendirme sunuyor. Rapor, COVID-19 salgınının piyasaya etkilerini, PESTLE Analizini ve Porters’ın Beş Kuvvet Analizi’ni, potansiyel pazarın yanılmaz bir tahmini için kapsamaktadır. Rapor, piyasanın kapsamlı bir çalışması için aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yaklaşımlar kullanılarak geliştirilmiştir. Rapor, bölgesel, ülke ve küresel düzeyde birden fazla paydaşla yapılan görüşmelerle toplanan bilgileri içerir. Rapor ayrıca, kilit oyuncuların sıralamaları, önemli pazar eğilimleri, son endüstri gelişmeleri vb.

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Pazar Büyümesini Artırmak için Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Artifik Zeka kullanımının artırılması

Küçük uydular kısa gelişim döngülerine sahiptir, küçük geliştirme ekipleri gerektirir ve ayrıca dağıtımda daha az maliyete neden olur. Bu avantajların pazardaki büyümeyi önemli ölçüde artırması bekleniyor. Küçük uyduların yer gözlemi ve kompakt uydularda yapay zeka entegrasyonu için artan kullanımının önümüzdeki yıllarda büyük büyüme sürücüleri olması bekleniyor. CubeSats’ın iletişim ve izleme için savunma kuruluşları tarafından dünya çapında artan kullanımı, pazar büyümesini artıracaktır. Nesnelerin İnterneti (IoT) uydu bağlantısında çok önemli bir rol oynar.

IoT’nin küçük uydularla artan bir şekilde dahil olmasının da önümüzdeki yıllarda büyük bir büyüme sürücüsü olması bekleniyor. 5G hizmetinin tanıtılmasının, daha yüksek veri iletim hızları ve daha düşük gecikme süresi nedeniyle pazar büyümesini artırması da bekleniyor.
Ancak hükümet düzenlemeleri ve normlarının pazar büyümesini engellemesi bekleniyor. Örneğin, dış uzay için uluslararası düzeyde beş Birleşmiş Milletler Antlaşması vardır. Beş anlaşma kurtarma anlaşması, uzay antlaşması, sorumluluk sözleşmesi, ay anlaşması ve kayıt sözleşmesini içerir.

Segmentasyon:

Türüne dayanarak, pazar nano uydu, mini uydu ve mikro uyduya dönüşür. Bileşenlere dayanarak, pazar segmentleri yapılara, yüklere, elektrik güç sistemlerine, güneş paneli ve anten sistemlerine, tahrik sistemlerine vb. Uygulamasına dayanarak, piyasa yeryüzü gözlemi, navigasyon, teknoloji geliştirme, iletişim vb. Son kullanıcılarına dayanarak, pazar askeri, sivil, hükümet ve ticari olarak ikiye bölünür. Coğrafi olarak, pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Dünyanın Geri Kalanı olarak kategorize edilir.

Bu Araştırma Raporunu Satın Almadan Önce Sorgula:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/small-satellite-market-101917

Bölgesel İçgörüler:

Asya Pasifik Şaşırtıcı Büyüme Kaydedecek

Kuzey Amerika’nın küresel küçük uydu pazar payındaki en büyük parçayı elinde tutması bekleniyor. Gelişen dijitalleşme, artan teknolojik gelişmeler, NASA’nın sürekli yükselen Ar-Ge faaliyetleri ve NASA’nın SKYWAN teknolojisi ve triband anteni benimsemesinin pazardaki büyümeyi önemli ölçüde artırması bekleniyor. CubeSats’ın NASA tarafından konuşlandırılmasının pazardaki büyümeyi olağanüstü bir şekilde yönlendirmesi bekleniyor. Örneğin, 109th CubeSat Temmuz 2020’de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan konuşlandırıldı. Yakın gelecekte daha fazla dağıtım bekleniyor.

Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerden gelen uydulara artan talebin, Asya Pasifik’in önümüzdeki yıllarda şaşırtıcı bir büyüme kaydetmesine yardımcı olması bekleniyor. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), iki navigasyon uydusu, on yer gözlem uydusu ve üç iletişim uydusu fırlatmayı planlıyor. Bu lansmanların bölgesel pazar büyümesini güçlendirmesi bekleniyor.

Birkaç Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı uygulamanın giderek daha fazla benimsenmesinin, Avrupa’nın önemli bir büyüme oranına tanıklık etmesine yardımcı olması bekleniyor.
Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde artan internet tabanlı hizmetlerin, Dünyanın Geri Kalanının tahmin döneminde önemli bir büyüme kaydetmesine yardımcı olması bekleniyor.

Rekabetçi Manzara:

Pazar Varlığını Güçlendirmek İçin İttifaklar, Sözleşmeler ve Teknolojik Yenilikler

Küresel küçük uydu pazarında bulunan büyük oyuncular, çeşitli devlet ve uzay ajanslarıyla yapılan sözleşmeler ve anlaşmalarla işlerini genişletmeye odaklanıyor. Yeni teknolojilerin ve ürünlerin piyasaya sürülmesinin de pazar büyümesi için kilit trendler olarak hakim olması bekleniyor. Örneğin, Airbus tarafından geliştirilen Prometheus adlı yeni nesil yazılım tanımlı radyo (SDR) yükü Temmuz 2020’de Faraday-1 CubeSat’ta Yeni Zelanda’dan başlatıldı.

Önemli Sektör Gelişmeleri:

Temmuz 2020: L3Harris Technologies Inc., ABD Hava Kuvvetleri’nin kara askeri operatörlerine görüntü sağlamak için ilk uzaktan algılama takımyıldızı uydusunu fırlattı.

Haziran 2020: ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO), Rocket Lab ile bir Electron fırlatma aracına arka arkaya iki küçük uydunun fırlatılması için bir anlaşma imzaladı.

Araştırma Raporunun Ayrıntılı Özetine Göz Atın:

www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/small-satellite-market-101917

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™, doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her ölçekten kuruluşun uygun kararlar vermesine yardımcı oluyor. Müşterilerimiz için yeni çözümler uyarlayarak, işletmelerinde farklı çeşitli zorlukları ele almalarına yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyette oldukları pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar zekası ile güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune İş İçgörüleri™ Pvt. Ltd.

308, Yüce Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune – 411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD :+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

Bizi Sosyal Medya Kanalları üzerinden bağlayın:

LinkedIn: www.linkedin.com/company/fortune-business-insights

Facebook: www.facebook.com/FortuneBusinessInsightsPvtLtd

Twitter: twitter.com/FBInsightPvtLtd

Basın Bültenini Okuyun:

www.fortunebusinessinsights.com/press-release/small-satellite-market-9484