Sodyum Alüminat Pazar Trendleri, Büyüme, Gelişme, Görünüm, 2028’e Kadar Talep ve Tahmin

Fortune Business Insights, “ Sodyum Alüminat Pazar Büyüklüğü, Pay ve Endüstri Analizi, Ürün Türüne Göre (Katı) ” başlıklı bir raporda, su arıtma ve çimento katkı uygulamalarında artan sodyum alüminat talebinin pazarın sağlıklı büyümesini teşvik etmesi bekleniyor. Sodyum Alüminat, Sıvı Sodyum Alüminat), (Kağıt Sanayi, Su Arıtma, Çimento Katkı Maddeleri, Titanyum Dioksit Sanayi, Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027.” Devam eden su arıtma projelerinin pazar için fırsatlar yaratması bekleniyor.

Rapor, Sodyum Alüminat Pazarındaki Kilit Şirketleri Listeliyor:

 • Elementler
 • IQE Grubu
 • coğrafi konum
 • Lier Kimyasal
 • USALCO
 • Marathwada Kimyasalları
 • R. Grace & Co.-Conn
 • Alfa Aesar Thermo Fisher Bilimsel
 • kemira
 • REMONDIS SE & Co. KG

Örnek PDF Broşürü İsteyin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/sodium-aluminate-market-103012

 

Pazar Sürücüsü :

Hızla Büyüyen İnşaat Sektörü Pazarı Güçlendirecek

Sodyum alüminatlı su arıtma tesislerine yönelik artan gereksinim, özellikleri nedeniyle performans ve uygunluğu iyileştirme, pazar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca, su yumuşatma sistemlerine ek olarak ve sudan çözünmüş silika, metaller, askıda katı maddeler ve fosfatı uzaklaştırmak için bir pıhtılaştırıcı olarak da kullanılır. Hızla gelişen inşaat endüstrisi, yüksek temiz ve saf su talebiyle birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda SA’ya olan talebi artırabilir. Ayrıca alüminyum hidroksitin (gibsit) sodyum hidroksit içinde çözünmesiyle oluşur. Sodyum alüminat, geliştirilmiş mukavemet, dayanıklılık ve köpük ve korozyonda azalma gibi çeşitli faydalar sunar. Benzer şekilde, adsorbanların, katalizörlerin, moleküler eleklerin üretiminde bir ara madde olarak yüksek kullanımı, ve deterjanlar için zeolitler, beklentilerini daha da iyileştirebilir. Bu nedenle, pazarın büyümesini desteklemek. Ayrıca, kağıt, çimento katkı maddeleri ve titanyum dioksit üretimindeki uygulamalarda artan sodyum alüminat uygulamasının pazarın sağlıklı büyümesini sağlaması bekleniyor.

Bununla birlikte, sodyum alüminatın tehlikeli sağlık etkilerinin endüstrilerde benimsenmesini engellemesi ve dolayısıyla pazarı kısıtlaması bekleniyor.

Rapor Amacı ve Kapsamı:

 • Raporda, coğrafi kapsam, segmentasyon ve kilit oyuncuların finansal performansına dayalı olarak pazara genel bir bakış sunulmaktadır.
 • Rapor, tahmin döneminin sonuna kadar tahmini pazar büyüklüğünü sunar. Ayrıca, tarihsel ve güncel pazar büyüklüğü de raporda incelenmektedir.
 • Çeşitli göstergelere dayalı olarak, verilen tahmin dönemi için Yıllık büyüme (%) ve bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) sunulmaktadır.
 • Rapor, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Avrupa’da sektördeki mevcut eğilimleri ve pazarın gelecekteki kapsamını sunmaktadır.
 • Pazarın büyümesini hızlandıran çeşitli parametreler araştırma raporuna dahil edilmiştir.
 • Rapor, tahmin süresi boyunca pazarın büyüme oranını, pazar boyutunu ve değerlemesini analiz eder.

Bu Raporu Satın Almadan Önce Sorgulayın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/sodyum-alüminat-market-103012

 

Bölgesel Analiz :

Asya Pasifik’te Büyümeyi Desteklemek için Titanyum Dioksit Endüstrisini Yükseltmek

Asya Pasifik’teki pazarın, gelişmekte olan ülkelerde hızla büyüyen inşaat endüstrisi nedeniyle tahmin döneminde muazzam bir şekilde artması bekleniyor. Çimento katkı maddeleri endüstrisinde artan sodyum alüminat talebinin Asya Pasifik’teki pazarın genişlemesine yardımcı olması bekleniyor. Kuzey Amerika’daki pazarın, su arıtma uygulamasında sodyum alüminat için artan talep nedeniyle tahmin süresi boyunca radikal bir şekilde genişlemesi bekleniyor. Avrupa’nın titanyum dioksit endüstrisine olan yoğun talep nedeniyle tahmin döneminde hızlı büyümeye tanık olması bekleniyor. Orta Doğu ve Afrika’nın gelişen ekonomik koşullar nedeniyle istikrarlı bir büyüme oranı yaşaması bekleniyor.

İlgili gönderileri okuyun:

social.heyluu.com/post/100988_pharmaceutical-packaging-market-demand-global-analysis-statistics-trends-opportu.html

kaalama.org/post/104346

bigkis.com/post/159746_pharmaceutical-packaging-market-share-global-analysis-trends-statistics-global-a.html

selfieoo.com/read-blog/50694

redsocialgoool.com/read-blog/27146

sites.google.com/view/pharmaceutical-packaging-s/home

vk.com/wall649788776?own=1&w=wall649788776_302

rushabadsule1995.medium.com/pharmaceutical-packaging-market-trend-analysis-drivers-company-profiles-and-tahmin-by-2027-846e224b3c7

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

LinkedIn Facebook Twitter