COVID-19’un Tıbbi Cihaz Pazar Büyüklüğü, Temel Analiz ve 2027’ye Kadar Kapsamlı Büyüme Tahmini Üzerindeki Etkisi

Küresel tıbbi cihaz pazar büyüklüğünün yüzde iki puandan fazla azalarak 2020 yılına kadar %3’lük bir CAGR’de 461 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Fortune Business Insights™, COVID-‘in kısa vadeli etkisi hakkında derinlemesine bir analiz sağlıyor. “Küresel Tıbbi Cihazlar Pazarı – Covid-19’un Etkisi” başlıklı en yeni raporunda bu pazarda 19 salgının patlak vermesine neden oldu. COVID-19’un Tıbbi Cihaz Endüstrisi Üzerindeki Etkisi Ürün Türüne (Tek Enerji Modu, Çift Enerji Modu), Araç Türüne (Binek Araçlar, Ticari Araçlar) ve 2021-2028 bölgesel tahminine göre bölümlere ayrılmıştır.

COVID-19’un Tıbbi Cihaz Pazarı Üzerindeki Küresel Etkisine İlişkin Örnek Rapor Alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/covid-19-impact-medical-devices-market-102629

COVID-19’un Tıbbi Cihazlar Üzerindeki Etkisi Raporda Öne Çıkan Noktalar:

Pazara Giriş: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki en iyi oyuncuların ürün portföyleri hakkında kapsamlı bilgiler.
Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan teknolojiler, RandD faaliyetleri ve pazardaki ürün lansmanları hakkında ayrıntılı bilgiler
Rekabet Değerlendirmesi: Pazardaki lider oyuncuların pazar stratejilerinin, coğrafi ve iş segmentlerinin derinlemesine değerlendirilmesi
Pazar Geliştirme: Gelişmekte olan pazarlar hakkında kapsamlı bilgiler. Bu rapor, coğrafyalardaki çeşitli segmentler için pazarı analiz eder
Pazar Çeşitlendirmesi: Yeni ürünler, kullanılmayan coğrafyalar, son gelişmeler ve Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler

Anahtar Geliştirme:

Mayıs 2015: Olympus Medical Systems Group, ABD’de düzenlenen Amerikan Üroloji Derneği Yıllık Toplantısında 5 yeni üroloji cihazının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Rapor, COVID-19’un Tıbbi Cihaz Pazarı Üzerindeki Etkisindeki Başlıca Şirketleri Listeliyor:

 

Boston Bilimsel Şirketi
Sklar Cerrahi Aletler
com
Olympus Şirketi
Millenium Surgical Corp
Medikal pişirin.

Raporda yanıtlanan önemli sorular:

2026’da COVID-19’un Tıbbi Cihaz Pazarına Etkisinin pazar büyüme oranı ne olacak?
COVID-19’un Tıbbi Cihaz Pazarı üzerindeki küresel Etkisini yönlendiren temel faktörler nelerdir?
COVID-19’un Tıbbi Cihaz Pazarı Alanına Etkisinde kilit üreticiler kimlerdir?
COVID-19’un Tıbbi Cihazlar Küresel pazarındaki Etkisinin pazar fırsatları, pazar riski ve pazara genel bakışı nelerdir?
Impact of COVID-19’un Küresel Tıbbi Cihazlar pazarındaki en iyi üreticilerinin satışları, gelirleri ve fiyat analizleri nelerdir?
COVID-19’un Tıbbi Cihaz Pazarı Üzerindeki Etkisi türlerine ve uygulamalarına göre satış, gelir ve fiyat analizi nedir?
COVID-19’un Tıbbi Cihaz Pazarına Etkisinin bölgelerine göre satış, gelir ve fiyat analizi nedir?

İçerik tablosu:

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 COVID-19’un Tıbbi Cihazlara Etkisi Giriş

1.2 Türüne Göre Pazar Analizi

1.3 Uygulamalara Göre Pazar Analizi

1.4 Bölgelere Göre Pazar Analizi

1.4.1 Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)

1.4.1.1 Amerika Birleşik Devletleri Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.1.2 Kanada Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.1.3 Meksika Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2 Avrupa (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve İtalya)

1.4.2.1 Almanya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.2 Fransa Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.3 Birleşik Krallık Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.4 Rusya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.5 İtalya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3 Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)

1.4.3.1 Çin Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.2 Japonya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.3 Kore Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.4 Hindistan Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.5 Güneydoğu Asya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4 Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika

1.4.4.1 Brezilya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.2 Mısır Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.3 Suudi Arabistan Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.4 Güney Afrika Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.5 Türkiye Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.5 Piyasa Dinamikleri

1.5.1 Piyasa Fırsatları

1.5.2 Piyasa Riski

1.5.3 Piyasa İtici Güç