Tıbbi Robot Pazarı Amerika Birleşik Devletleri’nde Yükselen|Fortune Business Insights

Dünya çapında Tıbbi Robot Pazarı boyu raporu 2022, belirli piyasa durumu, kalıplar ve rapor için bakış açısı hakkında piyasa verilerini sunar. Rapor, küresel payı, büyüklüğü, büyümeyi, ticari yenilikleri, temel güçlükleri ve endüstrinin çeşitli temel yönlerini kapsar. Pazar açılışlarını, zorlukları, kalıpları, iş sistemlerini ve işteki en son gelişmeleri içerir. En iyi üreticilerin iş geliştirme planlarının, mevcut endüstri durumunun, geliştirme bölümlerinin ve gelecekteki derecenin tam taslağını verir.

 

Mart 2019’da FDA, özellikle mastektomi ve meme kanseri tedavisi için kanser tedavisi için cerrahi robotların kullanılmasına karşı uyarı yayınladı.

 

Global Tıbbi Robot Pazarı Size 2022’nin etkileyici bir CAGR ile yükselmesi ve 2026 yılına kadar en yüksek geliri sağlaması bekleniyor. Fortune Business Insights™ en son raporunda bu bilgiyi yayınladı. Raporun başlığı Tıbbi Robot Pazarı Boyut, Paylaşım ve Trendler Tahmini [2020-2027]. Rapor, tüm tahmin dönemi boyunca araştırma hedeflerini, araştırma kapsamını, metodolojiyi, zaman çizelgesini ve zorlukları tartışır.

Örnek PDF Broşürünü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/100265

Tıbbi Robot Pazarı Boyut Raporunda yer alan En İyi Şirketler şunlardır:

 

Some of the major companies that are present in the global medical robots market are Intuitive Surgical, TransEnterix Surgical, Inc., Auris Health, Inc. (Hanssen), Verb Surgical Inc., MICROBOT MEDICAL INC., Zimmer Biomet, Stryker, Accuray Incorporated, Ekso Bionics, Hocoma, Aethon, InTouch Technologies, Inc. and others.

 

Tıbbi Robot Pazarı Boyut raporu, şirketlerin pazar büyümelerini ilerletmek için farklı taktikleri benimsemelerine ve önemli yatırım planlamalarının önemli stratejik kararlarını vermelerine yardımcı olan tüm piyasa güçlerinin mikro ve makro yönünü dikkate alır. Bu rapor ayrıca her bir boşluktan sorumlu faktörleri ve teknolojinin her bir boşluk üzerindeki etkisini tanımlar.

Tıbbi Robot Pazarı Sürücüleri:

Hassasiyet ve iş akışı doğruluğu, sağlık kurumlarının enfeksiyonlardan kaçınmasına ve daha iyi hasta deneyimi sunmasına yardımcı olur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, hastane kaynaklı enfeksiyonlar, hastanede yatan hasta ortamına kabul edilen her 25 hastadan 1’ini etkiliyor ve hastane kaynaklı enfeksiyonlardan muzdarip hastaların ölüm oranının ABD’de yaklaşık %11,0 olduğu tahmin ediliyor. yıl başına. 2015 yılında Xenex, hastane kaynaklı enfeksiyonlardan sorumlu mikroorganizmaları yok edebilen “Xenex Robot” adlı bir tıbbi robot üretti. Westchester Tıp Merkezi, tıp merkezinin 2016 yılında kurduğu Xenex Robot’un verimliliği sayesinde hastane kaynaklı enfeksiyonlarda tahmini %70,0’lık bir düşüş bildirdi.

Raporda Kapsanan Noktalar:

 • Tıbbi Robot Pazarı raporunda tartışılan noktalar, üreticiler, hammadde tedarikçileri, ekipman tedarikçileri, son kullanıcılar, tüccarlar, distribütörler vb. gibi pazarda yer alan başlıca piyasa oyuncularıdır.
 • Firmaların tam profilinden bahsedilmiştir. Kapasite, üretim, fiyat, hasılat, maliyet, brüt, brüt kar marjı, satış hacmi, satış hasılatı, tüketim, büyüme oranı, ithalat, ihracat, tedarik, gelecek stratejileri ve yapmakta oldukları teknolojik gelişmeler de bu kapsamda yer almaktadır. bildiri.
 • Tıbbi Robot Pazarı raporu, piyasanın SWOT analizini içerir. Son olarak raporda sektör uzmanlarının görüşlerinin yer aldığı sonuç bölümü yer almaktadır.
 • Üreticiye, bölgeye, türe, uygulamaya ve özel araştırmaya göre veri ve bilgiler, özel gereksinimlere göre eklenebilir.
 • Pazarın büyüme faktörleri ayrıntılı olarak tartışılır ve pazarın farklı son kullanıcıları ayrıntılı olarak açıklanır.

Bu raporda yanıtlanan önemli sorulardan bazıları:

 • Tahmin dönemi boyunca pazarın büyüme hızı, büyüme ivmesi veya ivme pazarı ne getirecek?
 • Tıbbi Robot Pazarı’yi yönlendiren temel faktörler nelerdir?
 • 2020’de değere göre ortaya çıkan Tıbbi Robot Pazarı’nin boyutu neydi?
 • 2025’te ortaya çıkan Tıbbi Robot Pazarı’nin boyutu ne olacak?
 • Tıbbi Robot Pazarı’de hangi bölgenin en yüksek pazar payına sahip olması bekleniyor?
 • Global Tıbbi Robot Pazarı’nin gelişimini ve boyutlandırılmasını hangi eğilimler, zorluklar ve engeller etkileyecek?
 • En iyi Tıbbi Robot Pazarı üreticilerinin satış hacmi, geliri ve fiyat analizi nedir?
 • Küresel Endüstride satıcıların karşılaştığı Tıbbi Robot Pazarı fırsatları ve tehditleri nelerdir?

Analistimiz ile şu adresten konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100265

Tıbbi Robot Pazarı Segment Analizi:

 • Ürün Tipine göre Tıbbi Robot Pazarı, Sistemler, Dönüştürücüler olarak sınıflandırılır
 • Ürün Tıbbi Robot Pazarı’ye göre, Araba/El Arabası Tabanlı, Taşınabilir olarak sınıflandırılır.
 • Uygulamaya Göre Tıbbi Robot Pazarı, Teşhis, Görüntü Kılavuzlu Tedavi olarak sınıflandırılır.
 • Son Kullanıcıya göre Tıbbi Robot Pazarı, Teşhis Laboratuvarları, Hastaneler olarak sınıflandırılır.
 • Bölgeye göre Tıbbi Robot Pazarı – Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika), Avrupa (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye), Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam), Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.) Ve Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika).

Kurumsal Strateji Analizi, Ortam, Tür, Uygulama ve Önde Gelen Ülkelere göre Küresel Tıbbi Robot Pazarı Geliştirme Stratejisinin COVID-19 Öncesi ve Sonrası Ayrıntılı TOC’si

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Ürün Tanımı ve Pazar Özellikleri

1.2 Küresel Tıbbi Robot Pazarı Boyutu

1.3 Pazar Bölümlendirme

1.4 Küresel Makroekonomik Analiz

1.5 SWOT Analizi

 1. Pazar Dinamikleri

2.1 Piyasa Yönlendiricileri

2.2 Pazar Kısıtlamaları ve Zorluklar

2.3 Gelişmekte Olan Piyasa Trendleri

2.4 COVID-19’un Etkisi

2.4.1 Kısa Vadeli Etki

2.4.2 Uzun Vadeli Etki

3 İlişkili Sektör Değerlendirmesi

3.1 Tedarik Zinciri Analizi

3.2 Sektörde Aktif Katılımcılar

3.2.1 Hammadde Tedarikçileri

3.2.2 Ana Distribütörler/Perakendeciler

3.3 Alternatif Analiz

3.4 Sanayi Zinciri Perspektifinden Covid-19’un Etkisi

4 Pazar Rekabet Ortamı

4.1 Sektör Lideri Oyuncular

4.2 Sektör Haberleri

4.2.1 Önemli Ürün Lansman Haberleri

4.2.2 M ve A ve Genişleme Planları

5 Lider Şirketlerin Analizi

6 Ürün Türlerine Göre Pazar Analizi ve Tahmini

6.1 Türlere Göre Global Tıbbi Robot Pazarı Satışları, Gelirleri ve Payı (2017-2022)

6.1.1 Türlere Göre Global Tıbbi Robot Pazarı Satışları ve Payı (2017-2022)

6.1.2 Türlere Göre Küresel Tıbbi Robot Pazarı Geliri ve Payı (2017-2022)

6.1.3 Türlere Göre Küresel Tıbbi Robot Pazarı Fiyatı (2017-2022)

6.2 Türlere Göre Küresel Pazar Tahmini (2017-2022)

6.2.1 Türlere Göre Küresel Pazar Tahmini Satışlar ve Pazar Payı (2022-2029)

6.2.2 Türlere Göre Küresel Tıbbi Robot Pazarı Tahmini Gelir ve Payı (2022-2029)

6.3 Türlere Göre Küresel Satışlar, Fiyat ve Büyüme Oranı (2017-2022)

TC Devam…

Hızlı Satın Alma Tıbbi Robot Pazarı Araştırma Raporu:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100265

Hakkımızda:

Fortune Business Insights, uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler tasarlayarak, onların işlerine özgü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sunarak müşterilerimizi bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Fortune Business Insights’ta müşterilerimiz için en kazançlı büyüme fırsatlarını vurgulamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, teknolojik ve pazarla ilgili değişiklikler arasında gezinmelerini kolaylaştıran öneriler sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, kuruluşların gizli fırsatları belirlemelerine ve mevcut rekabet zorluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İletişim:

Email: [email protected]

Phone: US +1 424 253 0390 / UK +44 2071 939123 / APAC: +91 744 740 1245

 

Related Reports :

Examination Lights Market

Examination Lights Market Size

Examination Lights Market Share

Examination Lights Market Trends

Examination Lights Market Growth

Examination Lights Market Analysis

Examination Lights Market Business Opportunities

Examination Lights Market Key Players

Examination Lights Market Demand

Examination Lights Market Competitive Landscape

Examination Lights Market Segments

Examination Lights Market Overview

Examination Lights Market Stastistic