Akut Bakteriyel Deri ve Deri Yapısı Enfeksiyonları Tedavi Pazar Büyüklüğü [2022 – 2028] 14,972,6 Milyon USD’ye [CAGR %9,5] ulaşmak

Küresel akut bakteriyel cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları tedavi pazarı, son yıllarda artan kullanım onaylarından büyüme sağlayacaktır. Fortune Business Insights tarafından yayınlanan “Akut Bakteriyel Deri ve Deri Yapısı Enfeksiyonları (ABSSSI) Tedavisi: Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2019-2026” başlıklı bir rapora göre, piyasa 2018’de 7.270.9 Milyon ABD Doları değerindeydi. Fortune Business Insights, pazarın 2026 yılı sonuna kadar 14,972,6 Milyon ABD Dolarına ulaşacağını ve böylece %9,5’lik bir CAGR sergileyeceğini tahmin ediyor.

Örnek PDF Broşürünü Alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/acute-bacterial-skin-and-skin-structure-infections-absssi-treatment-market-100971

Akut bakteriyel deri ve deri yapısı enfeksiyonları (ABSSSI) tedavi yöntemlerinde, yeni ilaçların ve tedavilerin ortaya çıkması gibi son gelişmeler, küresel pazarın büyümesini destekleyecektir. Rapor, sektördeki en son gelişmelere vurgu yapıyor ve bu gelişmelerin akut bakteriyel cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları (ABSSSI) tedavisinin piyasa değeri üzerindeki etkisine işaret ediyor. Rapor, enfeksiyon türü, uygulama yolu, dağıtım kanalı ve bölgesel demografi gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak pazarın bölümlenmesini içerir. Bunların yanı sıra, rapor, küresel akut bakteriyel cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları (ABSSSI) tedavisinin piyasa değerindeki artışı oluşturan faktörlerden birkaçı hakkında fikir vermektedir. Akut bakteriyel deri ve deri yapısı enfeksiyonlarının (ABSSSI) dünya genelinde artan prevalansı, dünya genelinde akut bakteriyel deri ve deri yapısı enfeksiyonları (ABSSSI) tedavi seçeneklerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle şirketler, akut bakteriyel cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları (ABSSSI) tedavisi pazar geliri elde etmek istiyor.

Pazar Büyüklüğünü Artırmak İçin Hastane Tarafından Edinilmiş ABSSSI’nin Artan İnsidansı

Tüm türler arasında, hastane kaynaklı enfeksiyonların önümüzdeki yıllarda yüksek bir büyümeye tanık olması muhtemeldir. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar, küresel ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Fortune Business Insights, tahmin döneminde hastane kaynaklı enfeksiyonlar segmentinin nispeten yüksek bir CAGR ile artacağını tahmin ediyor. Metisiline dirençli stafilokok aureus (MRSA), dünyadaki hastane kaynaklı enfeksiyonların çoğunluğundan sorumludur.

Ayrıca Fortune Business Insights, topluluk kaynaklı akut bakteriyel cilt ve cilt yapısı enfeksiyonlarının 2018’de önemli bir pazar payı oluşturduğunu belirtiyor. Rapor, enfeksiyon türü, uygulama yolu, dağıtım gibi çeşitli yönlere dayalı olarak küresel pazarın bölümlenmesini sağlıyor. kanal ve bölgesel demografi. Fortune Business Insights, pazardaki lider segmentlerin profilini çıkarır ve bu segmentin büyümesine katkıda bulunan çeşitli faktörlerin ayrıntılı bir analizini sağlar.

Kuzey Amerika En Yüksek Pazar Payına Sahip Olacak

Özellikle önde gelen şirketler tarafından kapsamlı araştırma faaliyetlerine artan odaklanma, Kuzey Amerika’da akut bakteriyel cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları tedavi pazarının büyümesine katkıda bulunmuştur. Kuzey Amerika’da akut bakteriyel deri ve deri yapısı enfeksiyonlarının (ABSSSI) tedavisine yönelik anti-MRSA ilaçlarının Ar-Ge’sine artan vurgu, bölgesel pazarın büyümesine yardımcı olmuştur.

Fortune Business Insights, Kuzey Amerika’daki akut bakteriyel cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları (ABSSSI) tedavi pazarının, bu hastalığın tedavisi ile bağlantılı olarak devam eden bir dizi boru hattı ilacından fayda sağlayacağını öngörmüştür. Bunu söyledikten sonra, Asya Pasifik’in tahmin döneminde nispeten yüksek bir CAGR’ye tanık olması muhtemeldir.

Analistimiz İle Konuşun:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/acute-bacterial-skin-and-skin-structure-infections-absssi-treatment-market-100971

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

ABD :+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]