Trendlere, Boyuta, Paya, Şirkete Genel Bakış, Büyüme ve 2029 Tahminine Göre Halı ve Kilim Pazar Analizi

Küresel halı ve kilim pazar büyüklüğünün, tahmin döneminde yeni konut tesislerine yönelik artan talep nedeniyle ivme kazanması bekleniyor. Bu bilgi Fortune Business Insights™ tarafından “ Halı ve Kilim Pazarı, 2022-2029 ” başlıklı bir raporda yayınlanmıştır.Halı ve kilimlerde canlı, çekici renklerin ve geometrik olmayan tasarımların artan popülaritesi, tüketici algılarını ve ihtiyaçlarını değiştiriyor. Karo halıların gelişimi, çevre dostu halılar ve modern alan kilimlerinin artan tercihi, endüstri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Halı ve kilimler, düşük maliyetleri, kolay kurulumları ve çekici görünümleri nedeniyle yeni inşa edilen evlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pazar, finansal krizden toparlanma ve dünya çapında mobilyaların artan popülaritesi nedeniyle büyüyor. Hem konut hem de ticari sektörlerde, halılar ve kilimler, herhangi bir yerin estetik çekiciliğini zenginleştirir.

COVID-19 Etkisi-

Covid-19’un Halı Sektörüne Zararlı Etkisi

COVID-19 salgını, dünya çapındaki halı ve kilim endüstrisini kilit altına alarak evlerin ve inşaat projelerinin inşaatını sınırladı. Ekonomideki belirsizlikler ve tüm ekonomilerde satın alma gücü paritesi nedeniyle karantina kısıtlamaları yeni halı alımlarını engelledi. Yine de, değişiklikle öngörülen süre boyunca toparlanmaları bekleniyor.

Fortune Business Insights™, şu anda Covid-19 pandemisinin piyasa üzerindeki etkisini azaltmaya çalışan tüm halı ve kilim piyasası şirketlerini listeler:

 • Tai Ping Halı Uluslararası
 • Mohawk Endüstrileri
 • Tarkett SA
 • Inter Ikea Systems BV
 • Victoria Halıları
 • Shaw Endüstrileri
 • Cin Halı Üreticileri
 • Lowe’un Şirketleri
 • Beaulieu Uluslararası Grubu
 • Kraliyet Halı Fabrikaları

Örnek PDF Broşürü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/carpets-rugs-market-104509

Rapor Neler Sunar?

Bu rapor, küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde gelir artışının yanı sıra her bir alt segmentteki pazar eğilimlerinin dökümünü öngörür. Reports & Data, bu raporun amaçları doğrultusunda küresel Halı ve Kilim pazarını malzeme, tür, uygulama, dağıtım kanalı ve bölgeye göre bölümlere ayırmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Büyümeyi Teşvik Etmek İçin Çevre Dostu Malzemelere Artan Talep

Öngörülen dönemde, kullanılan çevre dostu malzemelerin artması nedeniyle dünya halı ve kilim pazarı büyümesinin artması bekleniyor. Gelişen ekonomi dinamiklerinin küresel halı ve kilim sektörünü etkilemesi bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda, dünya halı ve kilim pazarının, çevre dostu halılara olan artan talepten, modern kilimlerin artan maliyetlerinden ve artan laminat parke kullanımından faydalanması beklenmektedir. Mobilya tasarımının artan popülaritesi, halı ve kilim için tüketici harcamalarını artırdı. Buna ek olarak, endüstrinin önümüzdeki yıllarda jüt gibi doğal ve gübrelenebilir ürünlerin artan mevcudiyeti tarafından yönlendirilmesi muhtemeldir. Ayrıca kurulum kolaylığı, uygun fiyatı ve çekici estetiği nedeniyle,

BÖLGESEL ANLAYIŞLAR

Kuzey Amerika’da Büyümeyi Teşvik Etmek İçin İnşaat Faaliyetlerinin Hızlı Genişlemesi

Kuzey Amerika’nın tahmin döneminde en büyük küresel halı ve kilim pazar payına sahip olması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda halı ve karo halı pazarının büyümesini hızlandıran en önemli nedenlerden biri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, bölgedeki inşaat ve konut faaliyetlerinin muazzam büyümesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde karo halı pazarının büyümesini sağlayan ana unsurlardan biri, iç dekorasyonda müşteri katılımıdır. Bunun dışında ABD gayrimenkul sektöründe artan restorasyon ve tadilat faaliyetleri, son yıllarda karo halı talebini önemli ölçüde artırmıştır.

Asya Pasifik’in pazarda önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Bölgedeki başlıca büyüme faktörleri arasında Çin ve Hindistan gibi önde gelen halı üreticisi ülkelerin varlığı, hızlı kentleşme, genişleyen orta ve üst sınıf nüfus ve buna bağlı olarak iyi donanımlı ve donanımlı ev arzındaki artış, yaşam tarzı iyileştirmeleri yer alıyor. , ve mobilya ve iç tasarım harcamaları artar.

Bu Araştırma Raporunu Satın Almadan Önce Sorgulayın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/carpets-rugs-market-104509

Rekabetçi Peyzaj-

Gelişmiş Ürünler Sunmak İçin Ar-Ge Yatırımlarına Odaklanacak Kilit Oyuncular

Rapor, halı ve kilim endüstrisindeki başlıca uluslararası katılımcıları inceliyor. Şu anda birkaç büyük firma pazar payı açısından endüstriyi kontrol ediyor. Önde gelen oyuncular, mevcut tekliflerine yenilikçi teknolojileri dahil etmenin yanı sıra ürün yeniliğine odaklanıyorlar. Öte yandan, orta ölçekli işletmeler, teknoloji geliştirme ve ürün inovasyonunun bir sonucu olarak yeni pazarlara girerek pazardaki varlıklarını genişletiyorlar.

Global Halılar ve KilimlerPazar Araştırması/Analiz Raporu, Aşağıdaki Sorularınızın Cevaplarını İçerir:

 • Katlanmış Mendillerde Hangi Üretim Teknolojisi Kullanılır? O Teknolojide Ne Gelişmeler Oluyor? Bu Gelişmelere Hangi Trendler Neden Oluyor?
 • Bu Halı ve Kilim Pazarında Küresel Kilit Oyuncular Kimler? Şirket Profilleri, Ürün Bilgileri ve İletişim Bilgileri nelerdir?
 • Halı ve KilimMarket’in Küresel Pazar Durumu Neydi? Halı & KilimMarket’in Kapasitesi, Üretim Değeri, Maliyeti ve Kârı Neydi?
 • Halı ve Kilim Endüstrisinin Güncel Piyasa Durumu Nedir? Bu Sektörde Hem Şirket Hem de Ülke Bazında Pazar Rekabeti Nedir? Halı ve Kilim Pazar Trendlerinin Uygulama ve Çeşitleri Dikkate Alınarak Pazar Analizi Nedir?
 • Küresel Halı ve Kilim Sektörünün Kapasite, Üretim ve Üretim Değeri Açısından Öngörüleri Nelerdir? Maliyet ve Kar Tahmini Ne Olacak? Pazar Payı, Arz ve Tüketim Ne Olacak? İthalat ve İhracat ne durumda?
 • Upstream Hammaddeler ve Downstream Industry tarafından Halı ve Kilim Pazar Zinciri Analizi Nedir?
 • Halı ve Kilim Sektörüne Ekonomik Etkisi Nedir? Global Halı & Kilim Analiz Sonuçları Nelerdir? Küresel Halı ve Kilim Geliştirme Trendleri Nelerdir?
 • Halı ve KilimMarket Pazar Dinamikleri Nelerdir? Zorluklar ve Fırsatlar Nelerdir?
 • Halı ve Kilim Sektörüne Giriş Stratejileri, Ekonomik Etkiye Karşı Önlemler ve Pazarlama Kanalları Ne Olmalı?

Sanayi Geliştirme-

 • Şubat 2020: Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir halı üreticisi olan Mohawk Industries, Kuzey Amerika pazarında sürdürülebilir bir kanvas halı tahtasını tanıttı.

Özelleştirilmiş Araştırma Raporunuzu alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/carpets-rugs-market-104509

 

İlgili Haberleri Görüntüle:

www.theexpresswire.com/pressrelease/Global-Refrigerator-Market-Expected-to-Generate-a-Revenue-of-10395-Billion-and-Rise-at-a-CAGR-of-Healthy-CAGR- of-63-Tahmini-Zaman Çerçevesi sırasında-2022-2026-Fortune-Business-Insights-Raporu_17199438

lifestyle.mykmlk.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

central.newschannelnebraska.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

metro.newschannelnebraska.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

midplains.newschannelnebraska.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

northeast.newschannelnebraska.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

panhandle.newschannelnebraska.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

plattevalley.newschannelnebraska.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

rivercountry.newschannelnebraska.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

southeast.newschannelnebraska.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

www.yournewsnet.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

midwest.yournewsnet.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

northeast.yournewsnet.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

southeast.yournewsnet.com/story/47037793/global-refrigerator-market-expected-to-generate-a-revenue-of-10395-billion-and-rise-at-a-cagr-of-health- cagr-of-63-tahmini-zaman dilimi boyunca-2022-2026-fortune-by-rapor-iş-görüşleri

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™  doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –

Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,

Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]

LinkedIn  Facebook  Twitter