Üroloji Cihazları Pazar Büyüklüğü, Peyzaj, Sektör Analizi, İş Görünümü, 2022-2029’a Kadar Mevcut ve Gelecekteki Büyüme

Küresel  Üroloji Cihazları Pazar  Araştırması raporu, Üroloji Cihazları Pazar büyüklüğü, büyüme, pay, segmentler, üreticiler, tahmin, rekabet ortamı ve büyüme fırsatının derinlemesine bir analizini sunar. Bu rapor aynı zamanda temel eğilimler, pazar sürücüleri, zorluklar, standardizasyon, dağıtım modelleri, gelecekteki yol haritası, gelir ve tahminlere de odaklanmaktadır. Ayrıca, bu araştırma raporu küresel Üroloji Cihazları Pazarını şirketlere, bölgeye, türe ve son kullanıcı endüstrisine göre sınıflandırır.

 

Küresel üroloji cihazları pazar büyüklüğü 2021’de 32.03 milyar ABD Doları değerindeydi. Pazarın 2022’de 35.93 milyar ABD Dolarından 2029 yılına kadar 55.91 milyar ABD Dolarına çıkması ve tahmin döneminde %6,5’lik bir CAGR sergilemesi bekleniyor.

 

Örnek PDF Raporu Alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/106686

Derinlemesine Niteliksel COVID 19 Salgın Etki Analizi, Aşağıdaki Unsurların Belirlenmesini ve Araştırılmasını İçerir:

Pazar Yapısı, Büyüme Sürücüleri, Kısıtlamalar ve Zorluklar, Yükselen Ürün Eğilimleri ve Pazar Fırsatları, Porter’ın Fiver Kuvvetleri. Rapor ayrıca brüt kar, gelir yaratma, satış hacmi, satış geliri, üretim maliyeti, bireysel büyüme oranı ve diğer finansal oranları içeren önde gelen şirketlerin mali durumunu da inceler. Rapor temel olarak Pazar eğilimleri, büyüme faktörleri, sınırlamalar, fırsatlar, zorluklar, gelecek tahminleri ve tüm önemli piyasa oyuncuları hakkında ayrıntılar hakkında bilgi verir.

Pazar raporunda kapsanan Başlıca Üroloji Cihazları Pazarı Üreticileri şunları içerir:

 • Boston Scientific Corporation (ABD)
 • Coloplast A/S (Danimarka)
 • Ethicon, Inc. (Johnson & Johnson Services, Inc.) (ABD)
 • Ambu A/S (Danimarka)
 • KARL STORZ SE & Co. KG (Almanya)
 • Olympus Şirketi (Japonya)
 • Richard Wolf GmbH (Almanya)
 • Siemens Healthcare GmbH (Almanya)
 • Stryker (ABD)
 • Cook Medical (ABD)
 • Dornier Medtech (Almanya)
 • Rocamed (Monako)

Temel Sürücüler ve Eğilimler

Üroloji cihazları, ürolitiyazis, üretral maligniteler, mesane rahatsızlıkları ve böbrek hastalıkları gibi çeşitli ürolojik rahatsızlıkların tanı ve tedavisinde yardımcı olur. Kateterler, dilatörler ve kılıflar gibi çeşitli sarf malzemelerini içerir. Bu cihazlar ürodinamik sistemler, üroloji robotik sistemler, lazer & litotropsi cihazları, sistoskoplar ve üreteroskoplardan oluşur ve mesane ve üretra ile ilgili rahatsızlıkların teşhisinde kullanılır.

Piyasanın İlerlemesini Desteklemek için Böbrek Bozukluklarının Artan Yaygınlığı

Kronik böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezliği gibi böbrek rahatsızlıklarının artan insidansı, dünya çapında diyaliz cihazlarının artan oranda benimsenmesinin ana faktörleridir. Örneğin, Fresenius Medical Care’in 2021 yıllık raporuna göre, tahmini kronik böbrek yetmezliği sayısı 2022’de 3,8 milyon civarında ve 2030’da 6,0 milyondan fazla olacak.

Ayrıca, diyaliz tedavisi için geniş bir hasta havuzu, diyalizat ve hemodiyaliz makineleri gibi diyaliz ürünlerine olan talebin artmasına neden oldu. Sonuç olarak, üreticiler üroloji ekipmanlarını piyasaya sürmekte ve böylece pazar büyümesini teşvik etmektedir.

 • Örneğin Ocak 2019’da Fresenius Medical Care, gelişmekte olan pazarların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış 4008A diyaliz makinesini piyasaya sürdü.

Üroloji Cihazları Pazar Raporunda Öne Çıkanlar

 • Pazar Büyüklüğü Doğru pazar büyüklüğü ve CAGR tahminleri
 • Pazara Penetrasyon:  Küresel Üroloji Cihazları Pazarındaki en iyi oyuncuların ürün portföyleri hakkında kapsamlı bilgi. Rapor, Pazarı Ürün bazında analiz eder 
 • Ürün Geliştirme/İnovasyon:  Küresel Üroloji Cihazları Pazarında gelecek ürünler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve ürün lansmanları hakkında kapsamlı bilgiler
 • Pazar Geliştirme : Kazançlı gelişen pazarlar hakkında kapsamlı bilgi. Rapor, çeşitli Küresel Üroloji Cihazları Pazarı türlerine yönelik pazarları analiz eder.
 • Pazar Çeşitlendirmesi:  Ürünler, kullanılmayan bölgeler, son gelişmeler ve pazardaki yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler
 • Rekabet Değerlendirmesi:  Küresel rekabet senaryosunu anlamak için küresel Coronavirüs Teşhis Pazarını işleten lider oyuncuların derinlemesine değerlendirmesi sağlanır.

Tam Raporu – www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/106686 adresinden satın alın

Fortune Business Insights Küresel Üroloji Cihazları Pazarı raporu, kapsamlı birincil araştırmaları kapsar. Buna, pazar ve endüstri performansı hakkında daha derin anlayışlar elde etmek için çeşitli endüstri uzmanları ve kilit fikir liderleri tarafından niteliksel ve niceliksel yönlerin ayrıntılı analizi eşlik eder. Rapor, değer ve hacim, teknolojik ilerleme, makroekonomik ve piyasanın yönetim faktörleri açısından tarihsel ve tahmin edilen piyasa büyüklüğünü içeren mevcut piyasa senaryosunun net bir resmini verir. Ayrıca rapor, sektördeki en iyi şirketlerin stratejileri hakkında kapsamlı bilgiler ve farklı pazar segmentleri ve bölgeler hakkında kapsamlı bir çalışma sağlar.

Değerlendirilen finansal parametreler satışları, karları ve piyasadaki kilit oyuncular tarafından oluşturulan genel geliri içerir. Ayrıca rapor, üreticiler tarafından Kuzey Amerika Üroloji Cihazları Pazar Büyüklüğü Büyüme Analizine göre ayrıntılı bir analiz ve bilgi sunar ve okuyucularımızın küresel pazara kapsamlı bir genel bakış elde etmesine yardımcı olan pazar segmentleri. Birkaç oyuncu, pazarda güçlü bir yer edinmeyi amaçlayan uygun maliyetli ürünler veya hizmetler geliştirmeye odaklanmayı planlıyor.

Üroloji Cihazları Pazarı Bölgesel Analizi:

Bu çalışma, dört coğrafi bölgede beş pazar segmentini izleyerek Küresel Üroloji Cihazları Pazarına genel bir bakış sağlar. Rapor, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik (APAC) ve Dünyanın Geri Kalanı (ROW) için pazar büyüklüğünü, hacmini ve payını vurgulayan beş yıllık bir yıllık trend analizi sağlayarak kilit oyuncuları inceliyor. Rapor ayrıca her bölge için önümüzdeki beş yıl için pazar fırsatlarına odaklanan bir tahmin de sunuyor. Çalışmanın kapsamı, Küresel Üroloji Cihazları Pazarını Türüne, Uygulamalarına, Son Kullanıcısına ve Bölgesine göre bölümlere ayırır.

Üroloji Cihazları Pazar Sektörü Rekabet Analizi:

Üroloji Cihazları Pazarı raporu, pazardaki kilit oyuncuları analiz ederek rekabet senaryosunu inceler. Önde gelen piyasa oyuncularının şirket profili, bu rapora Porter’ın beş güç analizi ve Değer Zinciri analizi ile dahil edilmiştir. Ayrıca, şirketlerin birleşmeler, satın almalar ve diğer iş geliştirme önlemleri yoluyla işlerini büyütmek için uyguladıkları stratejiler raporda tartışılmaktadır. Değerlendirilen finansal parametreler, Pazar’ın kilit oyuncuları tarafından üretilen satışları, karları ve genel geliri içerir.

İçerik tablosu:

 • giriiş
  • Araştırma Kapsamı
  • Pazar Segmentasyonu
  • Araştırma Metodolojisi
  • Tanımlar ve Varsayımlar
 • Yönetici Özeti
 • Pazar Dinamikleri
  • Market sürücüleri
  • Pazar Kısıtlamaları
  • Pazar Fırsatları
 • Temel bilgiler
 • Küresel İstatistikler — Önemli Ülkeler
 • Yeni Ürün Lansmanları
 • Boru Hattı Analizi
 • Düzenleyici Senaryo — Kilit Ülkeler
 • Son Sektör Gelişmeleri — Ortaklıklar, Birleşmeler ve Satın Almalar
 • Global Üroloji Cihazları Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin
 • Temel Bulgular/ Özet
 • Pazar Analizi — Ürün Türüne Göre
 • Pazar Analizi — Dağıtım Kanalına Göre
 • Pazar Analizi — Ülkelere/Alt Bölgelere Göre
 • Rekabet Analizi
 • Önemli Sektör Gelişmeleri
 • Küresel Pazar Payı Analizi
 • Rekabet Panosu
 • Karşılaştırmalı Analiz — Büyük Oyuncular
 • Şirket profilleri
 • genel bakış
 • Ürünler ve servisler
 • SWOT analizi
 • Son gelişmeler
 • Büyük Yatırımlar
 • Bölgesel Pazar Büyüklüğü ve Talep
 • Stratejik Öneriler

TC Devam….

Herhangi bir sorunuz mu var? Uzmanlarımıza Sorun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/106686 

Diğer  En İyi Trend Raporlarını Görüntüleyin:

Spinal Füzyon Cihazları Pazarının Temel Sürücüleri, Kısıtlamalar, Sektörün Büyüklüğü ve Payı, Fırsatlar, Trend Olan Oyuncular

Ameliyat Masaları Pazarı | Sektör Talebi, Önde Gelen Oyuncular, Yükselen Trendler, Yatırım Fırsatları

Dermatoloji İlaçları Pazar Büyüklüğü, Payı, Sektör Trendleri, Gelecekteki Büyüme

Sindirim Sağlığı Pazarının Gelecekteki Büyümesi, Küresel Araştırma, Temel Bulgular, Gelişen Teknolojiler, Eğilimler

Kuzey Amerika Besleme Tüpleri Pazar Raporu, Büyüme İçgörüsü, Derinlemesine Araştırma ve Segment Analizi

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd. 9. Kat, Simge Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]