Balya Net Pazar Araştırması Raporu Kapsar, Gelecek Trendler, Geçmiş, Şimdiki Veriler ve Derin Analiz 2029

Fortune Business Insights™, “Balya Net Pazar Büyüklüğü, Pay ve Sektör Analizi, Türe Göre (Örme)” başlıklı raporunda, hasat sonrası hayvan yemi kaybına ilişkin artan endişeler nedeniyle küresel balya ağı pazar boyutunun önemli ölçüde büyüyeceği tahmin ediliyor. Balya Ağı, Ekstrüde Balya Ağı), Uygulamaya Göre (Bailing Saman, Bailing Straw, Bailing Silage) ve Bölgesel Tahmin, 2022-2029”. Balya ağının kullanılması verimli depolama sağlar ve hayvan yeminin kalitesini artırır. Özellikle israf ve bozulma ihtimalinin daha fazla olduğu yuvarlak kıyılmış saman balyalarında taşıma ve elleçlemede kolaylık sağlar. Ayrıca Amerikan Ziraat ve Biyoloji Mühendisleri Derneği’nin (ASABE) yaptığı araştırmaya göre sicim yerine file sargı kullanılması balya üretiminde ortalama %32 artış sağlamıştır. Bu faktörlerin, tahmin zaman diliminde balya ağına olan talebi artırması bekleniyor.

Hayvancılık üretimi Covid-19’dan olumsuz etkilendi. Koronavirüsün et yoluyla bulaşma riskine ilişkin panik, piyasayı olumsuz etkiledi. Ek olarak, katı sosyal mesafe normlarından kaynaklanan işgücü kıtlığı, sektördeki destekleyici altyapıyı da etkiledi. Piyasadaki kilit oyuncular, krizlerin üstesinden gelmek için yeni stratejiler geliştiriyor.

Raporun öne çıkan noktaları:

 • Yeni hizmet/ürün lansmanları, ortaklıklar, iş genişletmeleri ve satın almalar ile birlikte büyük oyuncuların pazar sıralamasını içeren rekabet ortamı
 • Pazar dinamikleri senaryosu, önümüzdeki yıllarda pazarın büyüme fırsatları
 • Hem ekonomik hem de ekonomik olmayan faktörleri içeren, segmentasyona dayalı pazarın kalitatif ve kantitatif analizi
 • Son gelişmelere göre sektörün mevcut ve gelecekteki pazar görünümü

Örnek Rapor Alın

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/bale-net-market-103201

Sürüş faktörü

Hayvan Yeminin Hasat Sonrası Kaybına İlişkin Pazar Büyümesini Artırmaya Yönelik Artan Endişeler

Yem kaybı, yalnızca sınırlı yem mevcudiyetine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda artan atık yönetimi maliyetine, su ve enerji gibi sınırlı kaynakların kaybına ve sera gazı emisyonlarına neden olur. Yukarıda belirtilen faktörler, hasat sonrası hayvan yemi kaybına ilişkin endişeleri daha da artırmaktadır. Bu endişeler, balya ağına olan talebin artmasından sorumlu ana faktörlerden biridir ve bunun da küresel balya ağı pazarında büyümeyi yönlendirmesi beklenmektedir. Ayrıca toprak verimliliğinin kaybı, toprak organik maddesinin kaybı, toprak yapısının bozulması, su temin kapasitesinin azalması gibi nedenlerle toprak verimliliğinin azalmasının pazar büyümesini daha da güçlendirmesi beklenmektedir.

Bölgesel Görüşler

Kuzey Amerika’daki Genişlemeye Yardımcı Önemli Oyuncuların Eminliği

Kuzey Amerika’nın küresel balya ağı pazarında güçlü bir büyümeye tanık olması bekleniyor. Bölgedeki köklü tarım sektörünün, Tenax Corporation, Bridon Cordage ve diğerleri gibi çeşitli piyasa oyuncularının öne çıkmasıyla birleştiğinde, pazarın genişlemesinde çok önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Asya Pasifik’in, yağmur nedeniyle hasat sonrası hayvan yemi kayıplarının artan örnekleri nedeniyle önemli bir büyümeye tanık olması bekleniyor. Artan hayvancılık üretimi nedeniyle artan hayvan yemi talebinin, balya ağı için pazar büyümesini artırması bekleniyor.

Raporu Satın Almadan Önce Sorgulayın

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/bale-net-market-103201

Rekabetçi Peyzaj

Önemli Oyuncuların Önem Kazanmasına Yardımcı Olmak için Kaliteli Balya Filesi Malzemesine Odaklanın

Küresel balya ağı pazarında faaliyet gösteren önde gelen oyuncular, hayvan yemi kayıplarını azaltmak ve pazardaki ağırlıklarını artırmak için yenilikçi ürünler piyasaya sürüyor. Balya ağının koruyucu özelliklerini artıran yüksek yoğunluklu polietilen ağ sargısı gibi daha kaliteli balya ağı malzemelerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine odaklanıyorlar. 

Sektörel Gelişmeler:

 • Kasım 2019’da RKW Group, şirketin Agritechnica fuarı sırasında silaj filmleri ve torbaları, sera filmleri ve yeni yuvarlak balya ağları portföyünü sunacağını duyurdu. Silaj filmleri silajın kalitesi, maliyet tasarrufu, iş verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından yetiştiricilere çeşitli avantajlar sağlamaktadır.
 • Balya filesi sargısının önde gelen üreticilerinden biri olan RKW Group, Ağustos 2019’da Kentucky’deki üretim tesisine yaklaşık 19 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, şirketin Kuzey Amerika’daki konumunu güçlendirmesine yardımcı oldu.

Balya Net Pazar Raporunda Kapsanan Önemli Oyuncuların Listesi:

 • Tenax Şirketi
 • KARATZIS SA
 • RKW Grubu
 • Tama Grubu
 • UPU Endüstrileri
 • dizgin ipi
 • Piippo Oyj
 • Qingdao Ağrı
 • Syfilco
 • Changzhou LiBo
 • Diğerleri

Özelleştirilmiş Rapor Alın

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/bale-net-market-103201

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™  uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler tasarlayarak, işlerine özgü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sunarak müşterilerimizi bütünsel pazar istihbaratı ile güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:
Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.
9. Kat, Simge Kulesi,
Baner-Mahalunge Yolu,
Baner, Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon :
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245
E-posta[email protected]

Fortune Business Insights™

Linkedin  | heyecan  | Bloglar