%0,54 YBBO ile İmmün Trombositopeni Pazar Büyüklüğü 2026’ya Kadar 3,33 milyar ABD Dolarına Ulaşacak

İmmün trombositopeni (ITP),   2018’de  2,99 milyar ABD doları   değerindeydi ; 2026 Boyutlarına kadar %0,54’lük YBBO  ile   3,33 milyar ABD doları  değerinde olması öngörülmektedir   Hastalık tedavisindeki son gelişmelerin, immün trombositopeni için küresel pazarda yol açması muhtemeldir. “İmmün Trombositopeni Pazar Büyüklüğü, Payı ve Sektör Analizi, Tipe Göre (Trombopoietin Reseptör Agonisti, İmmünoglobulinler, Kortikosteroidler ve Diğerleri), Dağıtım Kanalına Göre (Hastane Eczanesi, Perakende Eczane ve Diğerleri), Dağıtım Kanalına Göre (Hastane Eczanesi), Perakende Eczane ve Diğerleri) ve Regional Forecast, 2019-2026”, immün trombositopeni (ITP) pazarı. 

İmmün trombositopeni, fiziksel yaralanmalar, enfeksiyonlar, eksiklikler ve diğer yaralar nedeniyle oluşan ciddi bir kan bozukluğudur. Hastalığın olumsuz etkileri, hastalığın tedavisi ile ilgili yeni ilaçların ve terapötik prosedürlerin araştırılmasına ve geliştirilmesine büyük önem verilmesine yol açmıştır. Ar-Ge’ye artan vurgu, büyük yatırımları çekecek ve daha iyi ürünler üretecektir. Artan sayıda ürün lansmanı ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesindeki ilerlemeler, önümüzdeki yıllarda pazarın büyümesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır. Hastalığın tedavisi için çok az seçenek olmasına rağmen, devam eden klinik deneylerdeki gelişmeler umut vericidir.

Ayrıntılı Rapor Örneği İsteyin:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/immune-thrombocytopenia-itp-market-101682

Rapor, pazarı hastalık türüne, tedavi türüne ve bölgesel demografiye göre bölümlere ayırır. Büyüme faktörleri, önde gelen ürün türleri ve büyük şirketlere odaklanılarak pazarın çeşitli yönleri ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Rapor, pazarda faaliyet gösteren kilit şirketleri vurgular ve önümüzdeki yıllarda pazara liderlik etmesi muhtemel şirketleri öngörür. Bunun yanı sıra 2019-2026 dönemi için kapsamlı araştırma analiz yöntemleri ile piyasanın tahmin rakamları çizilmiştir.

Market sürücüleri

İmmün trombositopeni purpura tedavisine olan talebin, dünyanın çeşitli yerlerinde durumun daha yaygın hale gelmesiyle artması beklenmektedir. Terapötik tedavilerin küresel kabulünün, tahmin dönemi boyunca hem akut hem de uzun süreli kronik immün trombositopeninin artan oranları tarafından yönlendirilmesi beklenmektedir. Analiz döneminde, hasta ve sağlık çalışanlarının sağlık hizmetleri ve nadir hastalıklara ilişkin farkındalığının artmasının, immün trombositopeni pazarındaki büyümeyi olumlu yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. İmmün Trombositopeni Destekleme Derneği ve Trombosit Bozukluklarını Destekleme Derneği gibi sivil toplum kuruluşları, halkı ITP gibi yaygın olmayan kan hastalıkları konusunda eğitmeye aktif olarak katkıda bulunur.

İmmün trombositopenili etkilenen hasta ve akrabaları, ikincil ve üçüncül tedavi basamaklarının yüksek maliyetlerinin bir sonucu olarak ağır bir mali yük altındadır. Devlet kurumları ve özel işletmeler, idiyopatik trombositopenik purpura tedavisi için hastaların ilaçlara erişimini artırmak ve ilaç fiyatlarını kontrol etmek için aktif olarak birlikte çalışmaktadır. İmmün trombositopeni pazarının, hem kamu hem de özel sektörden artan finansal desteğin bir sonucu olarak genişlemesi muhtemeldir. Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde sağlık hizmetleri geri ödeme politikalarının odak noktası hastalardır. Avrupa ülkelerinin yaklaşık %80’i ücretsiz halk sağlığı sistemleri sağlamaktadır. Ayrıca, bağış ve mali yardım yoluyla,

Bu Raporu Özelleştirmek İçin Şu Adresi Ziyaret Edin:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/immune-thrombocytopenia-itp-market-101682

Kuzey Amerika Önümüzdeki Yıllarda Hakim Olacak

Bölgesel demografiye dayalı olarak, pazar Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Asya Pasifik olarak bölümlere ayrılmıştır. Bu bölgeler arasında, Kuzey Amerika’daki pazar, tedaviye daha kolay erişim ve uygun geri ödeme politikaları nedeniyle önümüzdeki yıllarda en yüksek büyümeye tanık olacak. Ek olarak, büyük pazar oyuncularının varlığı, sağlık hizmetleri altyapısının iyileştirilmesi ve kan hastalıkları konusunda artan farkındalık, pazarın büyümesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Kuzey Amerika’daki ITP pazarı 2018’de 1,58 Milyar ABD Doları değerindeydi ve önümüzdeki yıllarda daha da artması muhtemel.

Artan Birleşme ve Devralma Sayısı Pazarın Büyümesine Yardımcı Olacak

Rapor, son yıllarda pazar büyümesine katkıda bulunan çeşitli faktörleri kapsamaktadır. Sağlıklı pazar rekabetinin bir sonucu olarak, şirketler bir kale oluşturmak amacıyla göze çarpan iş stratejileri benimsemek istiyor. Artan sayıdaki birleşme ve satın almalar, önemli bir pazar büyüme oranını açıklamıştır. 2018’de Dova Pharmaceuticals, Çin ve Hong Kong’da Doptelet’in geliştirilmesi ve dağıtımı için Shanghai Fosun Pharmaceuticals ile bir işbirliğini duyurdu. Benzer şekilde Novartis, Glaxo Smith Kline plc’nin onkoloji ve boru hattı departmanını satın aldığını duyurdu. Şirket, işini dünya çapında genişletmeyi ve daha geniş bir müşteri erişimi sağlamayı planlıyor.

İmmün Trombositopeni Pazarında faaliyet gösteren önde gelen şirketlerin listesi:

  • Amgen A.Ş.
  • Novartis AG
  • Rigel İlaç A.Ş.
  • Dova İlaç
  • Grifols SA
  • CSL Sınırlı
  • Octapharma AG
  • İntaş İlaç Ltd.
  • Saol Terapötikleri

Teklif Alıntı:   www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/get-a-quote/immune-thrombocytopenia-itp-market-101682

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analizler ve doğru yönlendirmeler sunarak her işletmekinin zamanında kararların alınmasına yardımcı olur. Raporlarımız, işletmelerin sürdürülebilir büyümesini elde etmeye yardımcı olmak için somut içgörüler ve niteliksel analizlerin benzersiz bir karışımını içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekip, ilgili unsurlarla serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmaları yönlendirmek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.
ABD:
  +1 424 253 0390
BK:   +44 2071 939123
APAC:   +91 744 740 1245
E-posta:   [email protected]

 

Trend Raporları

2029’a Kadar Kontakt Lensler Pazar Büyüklüğü, Görünüm, Coğrafi Bölümleme, İş Zorlukları ve Fırsatlar

Plazma Fraksiyonasyon Pazar Büyüklüğü, Brüt Kar Marjı, Eğilimler, Gelecekteki Talep, Önde Gelen Oyuncuların Analizi ve 2029’a Kadar Tahmin

Elektrofizyoloji Cihazları , 2029’a Kadar Temel Etkenleri, Kısıtlamaları, Sektör Büyüklüğü ve Paylaşımını, Fırsatları, Eğilimleri ve Tahminleri Pazarlıyor

Kontakt Lensler Pazar Verileri Mevcut ve Gelecek Eğilimler, Sektör Büyüklüğü, Pay, Gelir, 2029’a Kadar İşletme Büyüme Tahmini

Plazma Fraksiyonasyon Pazarı Son Sektör Büyüklüğü, Büyüme, Pay, Talep, Trendler, Rekabetçi Manzara ve 2029 Tahminleri

Elektrofizyoloji Cihazları Pazar Büyüklüğü, Görünüm, Coğrafi Bölümleme, 2029’a Kadar İş Zorlukları ve Fırsatlar

Kontakt Lensler Pazar Büyüklüğü, Brüt Kar Marjı, Trendler, Gelecekteki Talep, Önde Gelen Oyuncuların Analizi ve 2029’a Kadar Tahmin