Spa Hizmetleri Pazarının Büyümesi, Gelişmekte Olan Faktörler, Talepler, Gelişen Teknolojiler ve 2027’ye Kadar Endüstrinin Potansiyeli

Fortune Business Insights’a göre, küresel spa hizmetleri pazar boyutunun, tahmin dönemi boyunca %4,1’lik bir YBBO sergileyerek 2027 yılına kadar 133,28 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Fortune Business Insights, ” Spa Hizmetleri Pazar Büyüklüğü, 2020-2027″  başlıklı bir raporda, spa hizmetlerinde gelişmiş müşteri deneyimi ve ilişkilerine yapılan vurgunun pazarın büyümesini artıran önemli bir faktör olabileceğini belirtiyor. Pazar büyüklüğü 2019 yılında 105,18 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Koronavirüs olayı dünyayı tamamen durma noktasına getirdi. Bu sağlık acil durumunun dünya çapında çeşitli sektörleri olumsuz etkilediğini anlıyoruz. Hükümetlerden ve birkaç şirketten artan destek, bu oldukça bulaşıcı virüse karşı mücadelede yardımcı olabilir. Mücadele eden bazı endüstriler var ve bazıları gelişiyor. Aşağı yukarı, hemen hemen her sektörün bu salgından etkileneceği tahmin ediliyor.

Zamanın bu çok önemli ihtiyacında işletmeleri yükseltmek için sonsuz çaba harcıyoruz. Uzmanlığımız ve deneyimimiz, bu küresel salgın sırasında toparlanmaya yardımcı olacak çok büyük faydalar sağlayabilir. 

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Alın: 

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/spa-services-market-103490

Fortune Business Insights™, şu anda Covid-19 salgınının pazar üzerindeki etkisini azaltmak için çabalayan tüm spa hizmetleri pazarındaki şirketleri listeler:

 • Hyatt Hotels Corporation (Chicago, ABD)
 • Four Seasons Hotel Limited (Toronto, Kanada)
 • Marriott International, Inc. (Maryland, ABD)
 • Hilton Hotels & Resorts (McLean, ABD)
 • OneSpaWorld Holdings Limited (Coral Gables, ABD)
 • Siam Sağlık Grubu (Bangkok, Tayland)
 • InterContinental Hotels Group plc (Denham, BK)
 • Masaj Kıskançlığı (Scottsdale, ABD)
 • Kempinski Hotels SA (Cenevre, İsviçre)
 • Brenners Park Hotel & Spa (Baden-Baden, Almanya)

Spa hizmetleri pazarına ilişkin rapor şunları içerir :

 • Otelcilik endüstrisine ilişkin içgörüler
 • Önemli oyuncular tarafından benimsenen önemli stratejiler
 • Gelecekteki projelerle mevcut piyasa değeri
 • Pay bakımından dünyada hakim bölge
 • COVID-19’un sektöre etkisi

Pazar Sürücüsü :

İş Beklentilerini İyileştirmek için Gelişen Turizm Endüstrisi

Giderek artan telaşlı yaşam tarzı, beden ve zihin sağlığı ihtiyacını etkiledi ve bu da pazarın büyümesini teşvik edecek. Seyahat süreleri boyunca kaplıca tedavisi arayan turist sayısı, sektörün gelirini hızlandıran önemli bir faktör olabilir. Global Wellness Institute tarafından 2018’de yayınlanan verilere göre, 2015’te 691 milyon olan sağlıklı yaşam seyahatlerinin sayısı 2017’de yaklaşık 830 milyona yükseldi. Çiftler arasında destinasyon kaplıcalarına yönelik artan çekicilik sonuç olarak pazar için fırsatları artıracak. Havalimanlarında XpressSpas gibi hızlı spa tesislerine yönelik artan talep, pazarın büyümesini destekleyecektir. Benzer şekilde, OneSpaWorld tarafından sunulan gemi/yolculuk tabanlı tesislerin yakın gelecekte pazarın sağlıklı büyümesini desteklemesi bekleniyor. Bunlara ek olarak,

Analist ile konuşun: 

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/spa-services-market-103490

Konaklama Sektöründeki Aksaklık, COVID-19 Sırasında Spa İşini Ciddi Şekilde Etkileyecek

Hükümet tarafından enfeksiyonun yayılmasını engellemek için katı düzenlemeler getirilmesi, tahmin dönemi boyunca oteller ve konaklama sektörünü engelleyecektir. Virüs bulaşmasını önlemek için maske ve eldivenlerin yanı sıra fiziksel mesafeyi içeren kurallar, müşterileri sınırlayarak pazar büyümesini azaltabilir. Vücut masajı ve cilt bakımı dahil hizmetler, operasyonlar sırasında devlet tarafından uygulanan kurallara uygun olmalıdır. Turizm sektörü, tecrit kuralları nedeniyle alt eşiğe ulaştı. Örneğin, OneSpaWorld, ABD ve Karayipler bölgesindeki tüm varış tesisi tesislerini kapattı. Şirket yetkilileri, pandemi nedeniyle 2020’nin ilk çeyreğinde tahmini 35 milyon ABD doları zarar açıkladı.

Bölgesel Analiz :

Kuzey Amerika’daki Büyümeyi Etkileyecek Artan Masaj Merkezleri Sayısı

Kuzey Amerika pazarının, ABD’deki artan lüks masaj hizmetleri ve tesisleri nedeniyle tahmin dönemi boyunca hızlı bir büyüme oranına tanık olması bekleniyor. ABD ve Kanada’da tam vücut masajı ve güzellik bakımlarına yönelik abartılı talep, Kuzey Amerika’daki pazarın büyümesini destekleyecektir. Amerikan Masaj Terapisi Derneği’nin ‘Masaj Mesleği Araştırma Raporu 2019’a göre, ABD’de 2018’de yaklaşık 47,5 milyon kişiye toplam 214 milyon masaj yapıldı ve mesajların yaklaşık %33’ü spa aracılığıyla sunuldu. Bu sayı, 2017 yılında 47,1 milyon kişinin yararlandığı 179 milyon masajdan yükseldi. Sağlık ve zindelik için artan harcamalar nedeniyle Avrupa’nın önümüzdeki yıllarda küresel pazara liderlik etmesi bekleniyor. Beden ve zihin hakkında artan farkındalık, Avrupa’daki pazar için fırsatları teşvik edecektir. Köklü seyahat ve turizm endüstrisinin Avrupa’daki pazarın büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.

Özelleştirilmiş Araştırma Raporunuzu alın: 

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/spa-services-market-103490

Bu Rероrt’u Alma NEDENİ:

 • Hem ekonomik hem de ekonomik olmayan faktörleri içeren segmentasyona dayalı nitel ve nicel bir pazar araştırması
 • Her bölüm ve alt bölüm için piyasa değerine ilişkin veriler
 • En hızlı genişleme ve pazara hakim olma olasılığı yüksek olan bölge ve pazar segmentini gösterir.
 • Ürünün/hizmetin her bölgedeki tüketimi ve her bölgedeki pazarı etkileyen faktörler vurgulanır.
 • Rekabet ortamı, en iyi oyuncuların pazar sıralamalarının yanı sıra yeni hizmet/ürün lansmanları, işbirlikleri, şirket genişletmeleri ve son birkaç yılda profilleri belirlenen şirketler tarafından yapılan satın almaları içerir. 

İlgili Haberleri Okuyun:

Kuzey Amerika El Dezenfektanı Pazar Büyüklüğü

Kuzey Amerika El Dezenfektanı Pazar Payı

Kuzey Amerika El Dezenfektanı Pazarının Büyümesi

Kuzey Amerika El Dezenfektanı Pazar Tahmini

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler tasarlıyor, işlerine özgü zorlukları ele almalarına yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimize faaliyet gösterdikleri pazarın ayrıntılı bir genel görünümünü vererek bütünsel pazar zekası ile güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

9. Kat, İkon Kulesi,

Baner – Mahalunge Yolu,

Baner, Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta[email protected]

Fortune Business Insights™

Linkedin  |  Twitter  |  Bloglar