Jeofizik Hizmet Pazarı Yatırımcı, Son Trendler, Sektör Büyümesi, Boyut, Segmentasyon, Gelecekteki Talepler, Bölgesel Tahmin 2023-2029’e göre

                                                                                   
Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı boyutunun, genişleyen sanayileşme, enerji verimliliği girişimleri, daha sıkı emisyon düzenlemeleri, enerji üretiminden gelen talep ve eski sistemlerin yenilenmesi nedeniyle 2023 ile 2030 arasındaki tahmin döneminde önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu bilgi Fortune Business Insights tarafından “Jeofizik Hizmetler Pazar Büyüklüğü, Pay & COVID-19 Etki Analizi, Teknolojiye Göre (Sismik, Manyetik, Elektromanyetik, Gradyometri, Yerçekimi, Sondaj günlüğü ve Diğerleri) Anket Türüne Göre (Karadan, Denizden, Havadan), Tarafından Son Kullanıcı (Petrol ve Gaz, Madencilik, Tarım, Su Arama, Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2022-2029” başlıklı son raporunda yayınlanmaktadır.                                                                   

Raporun Tam PDF Örnek Kopyasını Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/inquiry/request-sample-pdf/100105

Fortune Business Insights™ Küresel jeofizik hizmetler pazarının büyüklüğü 2021’de 12,65 milyar ABD doları olarak değerlendirildi. Pazarın 2022’de 13,12 milyar ABD dolarından 2029’a kadar 20,55 milyar ABD dolarına çıkması ve tahmin dönemi boyunca %6,6’lık bir Bileşik Büyüme Oranı sergilemesi bekleniyor.’ın son raporuna göre

Dünya çapında Jeofizik Hizmet Pazarı’nin en büyük üreticileri kimler?

 • Schlumberger
 • CGG
 • PGS
 • TGS
 • Halliburton
 • Fugro
 • COSL- China Oilfield Services Limited
 • Polarcus
 • Geokinetics, Inc.
 • SAExploration
 • Dawson Geophysical
 • Global Geophysical Services
 • Ion Geophysical
 • Paradigm

 

Jeofizik Hizmet Pazarı Kapsamı:

Rapor Başlığı

Jeofizik Hizmetler Pazar Büyüklüğü, Pay & COVID-19 Etki Analizi, Teknolojiye Göre (Sismik, Manyetik, Elektromanyetik, Gradyometri, Yerçekimi, Sondaj günlüğü ve Diğerleri) Anket Türüne Göre (Karadan, Denizden, Havadan), Tarafından Son Kullanıcı (Petrol ve Gaz, Madencilik, Tarım, Su Arama, Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2022-2029

Büyüme oranı

6.6 % CAGR’ın yüzdesi

Pazar Dinamikleri

Sürücüler, Kısıtlamalar, Fırsatlar ve Zorluklar

Tahmin Dönemi

2023-2029

Tahmin Birimleri

Değer (Milyon ABD Doları/Milyar)

Rapor Kapsamı

Gelir Tahmini, Rekabet Ortamı, Büyüme Faktörleri ve Eğilimler

Kapsanan Segmentler

Türüne, Uygulamaya ve Bölgeye Göre Yapay Asansör Pazarı.

Kapsanan Coğrafyalar

Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

Raporda Öne Çıkanlar

Oyuncuların finansal bilgileri / ürün portföyü güncellendi

Temel Pazar Fırsatları

Üretim faaliyetlerini teşvik edecek yeni Enerji Endüstrisi keşifleri

Temel Pazar Etkenleri

Pazar Büyümesine Yardımcı Olmak İçin Jeofizik Yazılımın Arttırılması

Desarrollos clave de la industria:

Haziran 2018: SAExploration, Inc., sismik veri toplama kapasitelerini geliştirmek ve lojistik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla, neredeyse iflas etmiş Geokinetics, Inc.’in belirli varlıklarını satın aldı. Satın alma, SAExploration’ın makine ve ekipman stokunu da artıracak.
Kasım 2019: ION Geophysical Corporation, Suudi Arabistan merkezli ARGAS tarafından deniz dibi düğüm verilerinin toplanması ve işlenmesi için iki yıllık bir sözleşme ile ödüllendirildi. amaçlar. Bu, ION’nin Orta Doğu pazarına girmesini ve bölgedeki operasyonlarını genişletmesini sağlayacak.

Jeofizik Hizmet Pazarı Önemli Noktalar:

Jeofizik Hizmet Pazarı ürün pazarını türe, uygulamaya, son kullanıcıya ve bölgeye göre tanımlayın, açıklayın ve tahmin edin.

Kurumsal dış ortam analizi ve PEST analizi sağlayın.

Şirketin COVID-19’un etkisiyle başa çıkabilmesi için stratejiler sağlayın.

Pazarı yönlendiren faktörler ve pazar geliştirme kısıtlamaları dahil olmak üzere pazar dinamik analizi sağlayın.

Pazar segmenti tanımı, müşteri analizi, dağıtım modeli, ürün mesajı ve konumlandırma ve fiyat stratejisi analizi dahil olmak üzere, pazara girmeye hazır olan yeni oyuncular veya oyuncular için pazara giriş stratejisi analizi sağlayın.

Uluslararası pazar trendlerini takip edin ve COVID-19 salgınının dünyanın büyük bölgeleri üzerindeki etkisinin analizini sağlayın.

Paydaşların pazar fırsatlarını analiz edin ve pazar liderlerine rekabet ortamının ayrıntılarını sağlayın.

Jeofizik Hizmet Pazarı’de hangi bölgeler lider?

 • Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
 • Avrupa (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.)
 • Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam)
 • Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
 • Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika)

Tam Raporu şu adresten satın alın: www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100105

Jeofizik Hizmet Pazarı- Covid-19 Etki ve İyileşme Analizi:

Covid-19’un bu pazardaki doğrudan etkisini, ayrıca farklı sektörlerden dolaylı etkisini izliyorduk. Bu belge, pandeminin Jeofizik Hizmet Pazarı üzerindeki etkisini uluslararası ve yakın bir açıdan analiz ediyor. Belge, tür, fayda ve kullanıcı sektörü kullanılarak kategorize edilmiş, pazar boyutunu, pazar özelliklerini ve endüstri için pazar artışını özetliyor. Ayrıca, covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında pazarın iyileştirilmesiyle ilgili katkı maddelerinin eksiksiz bir değerlendirmesini sağlar. Rapor ayrıca, kilit etkileyicileri ve giriş sınırlarını incelemek için ticari işletme içinde bir pestel değerlendirmesi yaptı.

 

Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Araştırma Raporunun Ayrıntılı İçindekiler Tablosu, 2023-2029

 •  Piyasa bakış
  • Ürüne Genel Bakış ve Jeofizik Hizmet Pazarı Kapsamı
  • Jeofizik Hizmet Pazarı’nin Türe Göre Sınıflandırılması
   • Genel Bakış: Türe Göre Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Boyutu
   • Türe Göre Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Gelir Pazar Payı
  • Uygulamaya Göre Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı
   • Genel Bakış: Uygulamaya Göre Global Jeofizik Hizmet Pazarı Boyutu
  • Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Boyutu ve Tahmini
  • Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Boyutu ve Bölgeye Göre Tahmin
  • Piyasayı Etkileyenler, Kısıtlamalar ve Eğilimler
   • Jeofizik Hizmet Pazarı Sürücüleri
   • Jeofizik Hizmet Pazarı Sınırlamaları
   • Jeofizik Hizmet Pazarı Trend Analizi
  • Şirket profilleri
   • Şirket
    • Şirket Detayları
    • Şirketin Ana İşi
    • Şirket Jeofizik Hizmet Pazarı Ürün ve Çözümler
    • Şirket Jeofizik Hizmet Pazarı Geliri, Brüt Marjı ve Pazar Payı
    • Şirketin Son Gelişmeleri ve Gelecek Planları
   • Oyunculara Göre Pazar Rekabeti
    • Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Geliri ve Oyunculara Göre Payı (2019,2020,2021 ve 2023)
    • Pazar Yoğunlaşma Oranı
     • İlk 3 Jeofizik Hizmet Pazarı Oyuncu Pazar Payı
     • En İyi 10 Jeofizik Hizmet Pazarı Oyuncusu Pazar Payı
     • Pazar Rekabet Eğilimi
    • Jeofizik Hizmet Pazarı Players Merkez Ofisi, Sağlanan Ürünler ve Hizmetler
    • Jeofizik Hizmet Pazarı Birleşmeleri ve Satın Almaları
    • Jeofizik Hizmet Pazarı Yeni Katılımcılar ve Genişleme Planları
   • Türe Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Türe Göre Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Geliri ve Pazar Payı
    • Türe Göre Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Tahmini
   • Uygulamaya Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Uygulamaya Göre Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Gelir Pazar Payı
    • Uygulamaya Göre Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Tahmini (2023-2029)
   • Ülkeye, Türe ve Uygulamaya Göre Bölgeler
    • Türe Göre Jeofizik Hizmet Pazarı Geliri (2023-2029)
    • #Uygulamaya Göre KW Geliri (2023-2029)
    • Ülkeye göre Jeofizik Hizmet Pazarı Boyutu
     • Ülkelere göre Jeofizik Hizmet Pazarı Geliri (2023-2029)
     • Amerika Birleşik Devletleri Jeofizik Hizmet Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Kanada Jeofizik Hizmet Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Meksika Jeofizik Hizmet Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
    • Araştırma Bulguları ve Sonuç
    • Ek
     • Metodoloji
     • Araştırma Süreci ve Veri Kaynağı
     • Sorumluluk reddi beyanı
    • Araştırma Metodolojisi
    • Çözüm

Herhangi bir sorun var mı? Uzmanlarımıza sorun:   www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100105

İlgili diğer raporlar:

Residential Backup Power Market Size, Landscape, Industry Analysis, Business Outlook, Current and Future Growth to 2030

Statcom Market Worldwide Market Trends and Opportunities and Report by 2030 Forecast (COVID-19 Analysis)

PID Controller MarketDrivers, Restrictions and Significant Improvement to 2026

Intelligent Pump Market 2023 by Companies, Key Applications, Industry Growth, Competitor Analysis, New Technology, Trends and Forecast 2030

Marine Variable Frequency Drive Market Detailed Analysis Based on Research Report Application, Latest Trends, Growth and Business Opportunities

Consumer Battery Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Silent Generator Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Casing Centralizer Market To 2030, Looking Forward, COVID-19 Impact Analysis, Forecast 2023-2030

North America Charcoal Market Forecasts, Leading Players, Growth and Job Opportunities, Size, Trends, Business Outlook, Revenue, Trends and Forecast

High Speed Engine Market Size, Landscape, Industry Analysis, Business Outlook, Current and Future Growth to 2030

Biz Kimiz:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi iş öngörüleri sunarak her büyüklükteki kuruluşun iyi kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yeni çözümler uyarlayarak, işletmelerindeki çeşitli farklı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız onlara, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar bilgisi sunmaktır.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. srl

ABD:+1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta:    [email protected]