Su Tuzdan Arındırma Ekipmanları Pazarı Yatırımcı, Son Trendler, Sektör Büyümesi, Boyut, Segmentasyon, Gelecekteki Talepler, Bölgesel Tahmin 2023-2029’e göre

                                                                                   
Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı boyutunun, genişleyen sanayileşme, enerji verimliliği girişimleri, daha sıkı emisyon düzenlemeleri, enerji üretiminden gelen talep ve eski sistemlerin yenilenmesi nedeniyle 2023 ile 2030 arasındaki tahmin döneminde önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu bilgi Fortune Business Insights tarafından “Su Arıtma Ekipmanı Pazar Büyüklüğü, Payı ve Teknolojiye Göre COVID-19 Etki Analizi (Çok Aşamalı Flaş (MSF) Damıtma, Çok Etkili Damıtma (MED), Ters Osmoz (RO), Elektrodiyaliz (ED), Nanofiltrasyon (NF), ve Diğerleri), Kaynağa Göre (Deniz Suyu, Acı Su, Nehir Suyu ve Diğerleri), Tesis Kapasitesine Göre (>50.000 m3/d, 10.000-50.000 m3/d, 1.000-10.000 m3/d ve <1000 m3/d) ), Son Kullanıcıya Göre (Belediye, Sanayi, Sulama, Güç Sistemleri ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2022-2029” başlıklı son raporunda yayınlanmaktadır.                                                                   

Raporun Tam PDF Örnek Kopyasını Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/inquiry/request-sample-pdf/107086

Fortune Business Insights™ Küresel su tuzdan arındırma ekipmanı pazar büyüklüğünün 2021’de 8,68 milyar ABD doları değerinde olduğu ve tahmin dönemi boyunca %8,7’lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile 2022’deki 9,36 milyar ABD doları değerinden 2029 yılına kadar 16,81 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.’ın son raporuna göre

Dünya çapında Su Arıtma Ekipmanları Pazarı’nin en büyük üreticileri kimler?

 • TORAY INDUSTRIES, INC. (Japan)
 • SUEZ Group (France)
 • Sulzer Ltd (Switzerland)
 • DuPont (U.S.)
 • Aquatech International (U.S.)
 • Guangzhou KangYang Seawater Desalination Equipment Co., Ltd. (China)
 • AGUAPURA USA, Inc. (U.S.)
 • ForeverPure Corporation (U.S.)
 • Sep-Pro Systems, Inc. (U.S.)
 • Canadian Crystalline Water India Limited (India)

Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Kapsamı:

Rapor Başlığı

Su Arıtma Ekipmanı Pazar Büyüklüğü, Payı ve Teknolojiye Göre COVID-19 Etki Analizi (Çok Aşamalı Flaş (MSF) Damıtma, Çok Etkili Damıtma (MED), Ters Osmoz (RO), Elektrodiyaliz (ED), Nanofiltrasyon (NF), ve Diğerleri), Kaynağa Göre (Deniz Suyu, Acı Su, Nehir Suyu ve Diğerleri), Tesis Kapasitesine Göre (>50.000 m3/d, 10.000-50.000 m3/d, 1.000-10.000 m3/d ve <1000 m3/d) ), Son Kullanıcıya Göre (Belediye, Sanayi, Sulama, Güç Sistemleri ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2022-2029

Büyüme oranı

8.7 % CAGR’ın yüzdesi

Pazar Dinamikleri

Sürücüler, Kısıtlamalar, Fırsatlar ve Zorluklar

Tahmin Dönemi

2023-2029

Tahmin Birimleri

Değer (Milyon ABD Doları/Milyar)

Rapor Kapsamı

Gelir Tahmini, Rekabet Ortamı, Büyüme Faktörleri ve Eğilimler

Kapsanan Segmentler

Türüne, Uygulamaya ve Bölgeye Göre Yapay Asansör Pazarı.

Kapsanan Coğrafyalar

Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

Raporda Öne Çıkanlar

Oyuncuların finansal bilgileri / ürün portföyü güncellendi

Temel Pazar Fırsatları

Üretim faaliyetlerini teşvik edecek yeni Enerji Endüstrisi keşifleri

Temel Pazar Etkenleri

Hızla Yükselen Telekomünikasyon Sektörü Elektrik Direklerinin Kurulumunu Artıracak

Desarrollos clave de la industria:

 • November 2022 – Morocco’s National Office for Electricity and Potable Water (ONEE) and Israel’s national water company Mekorot signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the intention of creating a framework for developing cooperation between two institutions in the fields of potable water and liquid sanitation.
 • November 2022 – In Riyadh, Saudi Arabia’s Saline Water Conversion Corporation announced a construction contract for an integrated reverse osmosis membrane desalination plant. Construction will take place entirely in the Kingdom and will be carried out by a Saudi-Japanese team in collaboration with the Local Content and Government Procurement Authority and the Government Expenditure and Projects Efficiency Authority.

]

Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Önemli Noktalar:

Su Arıtma Ekipmanları Pazarı ürün pazarını türe, uygulamaya, son kullanıcıya ve bölgeye göre tanımlayın, açıklayın ve tahmin edin.

Kurumsal dış ortam analizi ve PEST analizi sağlayın.

Şirketin COVID-19’un etkisiyle başa çıkabilmesi için stratejiler sağlayın.

Pazarı yönlendiren faktörler ve pazar geliştirme kısıtlamaları dahil olmak üzere pazar dinamik analizi sağlayın.

Pazar segmenti tanımı, müşteri analizi, dağıtım modeli, ürün mesajı ve konumlandırma ve fiyat stratejisi analizi dahil olmak üzere, pazara girmeye hazır olan yeni oyuncular veya oyuncular için pazara giriş stratejisi analizi sağlayın.

Uluslararası pazar trendlerini takip edin ve COVID-19 salgınının dünyanın büyük bölgeleri üzerindeki etkisinin analizini sağlayın.

Paydaşların pazar fırsatlarını analiz edin ve pazar liderlerine rekabet ortamının ayrıntılarını sağlayın.

Su Arıtma Ekipmanları Pazarı’de hangi bölgeler lider?

 • Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
 • Avrupa (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.)
 • Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam)
 • Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
 • Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika)

Tam Raporu şu adresten satın alın: www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/107086

Su Arıtma Ekipmanları Pazarı- Covid-19 Etki ve İyileşme Analizi:

Covid-19’un bu pazardaki doğrudan etkisini, ayrıca farklı sektörlerden dolaylı etkisini izliyorduk. Bu belge, pandeminin Su Arıtma Ekipmanları Pazarı üzerindeki etkisini uluslararası ve yakın bir açıdan analiz ediyor. Belge, tür, fayda ve kullanıcı sektörü kullanılarak kategorize edilmiş, pazar boyutunu, pazar özelliklerini ve endüstri için pazar artışını özetliyor. Ayrıca, covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında pazarın iyileştirilmesiyle ilgili katkı maddelerinin eksiksiz bir değerlendirmesini sağlar. Rapor ayrıca, kilit etkileyicileri ve giriş sınırlarını incelemek için ticari işletme içinde bir pestel değerlendirmesi yaptı.

 

Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Araştırma Raporunun Ayrıntılı İçindekiler Tablosu, 2023-2029

 •  Piyasa bakış
  • Ürüne Genel Bakış ve Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Kapsamı
  • Su Arıtma Ekipmanları Pazarı’nin Türe Göre Sınıflandırılması
   • Genel Bakış: Türe Göre Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Boyutu
   • Türe Göre Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Gelir Pazar Payı
  • Uygulamaya Göre Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı
   • Genel Bakış: Uygulamaya Göre Global Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Boyutu
  • Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Boyutu ve Tahmini
  • Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Boyutu ve Bölgeye Göre Tahmin
  • Piyasayı Etkileyenler, Kısıtlamalar ve Eğilimler
   • Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Sürücüleri
   • Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Sınırlamaları
   • Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Trend Analizi
  • Şirket profilleri
   • Şirket
    • Şirket Detayları
    • Şirketin Ana İşi
    • Şirket Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Ürün ve Çözümler
    • Şirket Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Geliri, Brüt Marjı ve Pazar Payı
    • Şirketin Son Gelişmeleri ve Gelecek Planları
   • Oyunculara Göre Pazar Rekabeti
    • Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Geliri ve Oyunculara Göre Payı (2019,2020,2021 ve 2023)
    • Pazar Yoğunlaşma Oranı
     • İlk 3 Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Oyuncu Pazar Payı
     • En İyi 10 Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Oyuncusu Pazar Payı
     • Pazar Rekabet Eğilimi
    • Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Players Merkez Ofisi, Sağlanan Ürünler ve Hizmetler
    • Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Birleşmeleri ve Satın Almaları
    • Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Yeni Katılımcılar ve Genişleme Planları
   • Türe Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Türe Göre Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Geliri ve Pazar Payı
    • Türe Göre Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Tahmini
   • Uygulamaya Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Uygulamaya Göre Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Gelir Pazar Payı
    • Uygulamaya Göre Küresel Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Tahmini (2023-2029)
   • Ülkeye, Türe ve Uygulamaya Göre Bölgeler
    • Türe Göre Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Geliri (2023-2029)
    • #Uygulamaya Göre KW Geliri (2023-2029)
    • Ülkeye göre Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Boyutu
     • Ülkelere göre Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Geliri (2023-2029)
     • Amerika Birleşik Devletleri Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Kanada Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Meksika Su Arıtma Ekipmanları Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
    • Araştırma Bulguları ve Sonuç
    • Ek
     • Metodoloji
     • Araştırma Süreci ve Veri Kaynağı
     • Sorumluluk reddi beyanı
    • Araştırma Metodolojisi
    • Çözüm

Herhangi bir sorun var mı? Uzmanlarımıza sorun:   www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/107086

İlgili diğer raporlar:

Liquid Biofuels Market Worldwide Market Trends and Opportunities and Report by 2030 Forecast (COVID-19 Analysis)

Liquid Biofuels Market 2023 by Companies, Key Applications, Industry Growth, Competitor Analysis, New Technology, Trends and Forecast 2030

Liquid Biofuels Market Detailed Analysis Based on Research Report Application, Latest Trends, Growth and Business Opportunities

Liquid Biofuels Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Propane Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Copper Mining Market To 2030, Looking Forward, COVID-19 Impact Analysis, Forecast 2023-2030

Copper Mining Market Size, Landscape, Industry Analysis, Business Outlook, Current and Future Growth to 2030

Liquid Biofuels Market To 2030, Looking Forward, COVID-19 Impact Analysis, Forecast 2023-2030

Liquid Biofuels Market Forecasts, Leading Players, Growth and Job Opportunities, Size, Trends, Business Outlook, Revenue, Trends and Forecast

Liquid Biofuels Market Size, Landscape, Industry Analysis, Business Outlook, Current and Future Growth to 2030

Biz Kimiz:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi iş öngörüleri sunarak her büyüklükteki kuruluşun iyi kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yeni çözümler uyarlayarak, işletmelerindeki çeşitli farklı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız onlara, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar bilgisi sunmaktır.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. srl

ABD:+1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta:    [email protected]