ABD Nörovasküler Cihaz Pazarı: İnme Tedavisinde Yenilikler

Fortune Business Insight’ın raporuna göre, ABD nörovasküler cihazlar pazar payı  sektörü 2022 yılında 1,29 milyar ABD doları değerine ulaştı. Tahminler, 2022’den 2030’a kadar %10,2’lik Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) öngörerek gelecek vaat eden bir yol gösteriyor . Bu yörünge, 2030 yılına kadar kayda değer bir başarıyla sonuçlanacak ve bu gelişen yüksek hacimli sektörde önemli fırsatlara işaret edecek.

ÜCRETSİZ Rapor Örnek PDF’ini indirin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/107830

En son sağlık hizmetleri pazarı araştırma raporumuz, mevcut eğilimler, zorluklar ve fırsatlar hakkında değerli içgörüler sunan kapsamlı bir sektör genel bakışı sunar. Titiz veri analizi ve derinlemesine araştırma yoluyla, sağlık hizmetleri alanını şekillendiren ortaya çıkan teknolojileri, düzenleyici değişiklikleri ve değişen tüketici tercihlerini araştırıyoruz. Raporumuz, ilaçlardan tıbbi cihazlara kadar çeşitli sektörleri inceleyerek paydaşlara bu dinamik pazarda gezinmeleri ve gelişmeleri için uygulanabilir istihbarat sağlar. İster bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, yatırımcı veya politika yapıcı olun, araştırmamız size sürekli gelişen sağlık hizmetleri sektöründe bilinçli kararlar almak ve inovasyonu yönlendirmek için gereken bilgiyi sağlar.

ABD Nörovasküler Cihazlar Pazarının Temel Nitelikleri

Rapor Özniteliği Detaylar
Tahmin Dönemi 2023 – 2030
2022’de Tahmini Piyasa Değeri (USD) 438,3 milyon ABD doları
Yıllık bileşik büyüme oranı %4,1
Rapor tipi Bölgesel Rapor

ABD Nörovasküler Cihazlar Pazarı Büyüme Faktörleri:

 • Teknolojik Gelişmeler: ABD nörovasküler cihazlar pazarı, minimal invaziv teknikler, robotik destekli müdahaleler ve gelişmiş görüntüleme teknolojileri de dahil olmak üzere sürekli teknolojik gelişmelerle ilerlemekte, tedavi sonuçlarını ve hasta güvenliğini artırmaktadır.
 • Nörolojik Bozuklukların Artan Görülme Sıklığı: İnme, anevrizma ve arteriovenöz malformasyonlar (AVM) gibi nörolojik bozuklukların artan görülme sıklığı, stentler, emboli bobinleri, trombektomi cihazları ve akım yönlendiriciler dahil olmak üzere nörovasküler cihazlara olan talebi artırarak pazar büyümesini desteklemektedir.
 • Endovasküler Prosedürlere Doğru Kayma: Hasta sonuçlarında iyileşme, daha kısa iyileşme süreleri ve cihaz teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde nörovasküler rahatsızlıkların tedavisinde minimal invaziv endovasküler prosedürlere doğru belirgin bir kayma yaşanıyor; bu da tedavi paradigmalarını ve pazar dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.
 • Hasta Merkezli Bakıma Vurgu: Nörovasküler müdahalelerde hasta merkezli bakıma ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarına giderek daha fazla vurgu yapılıyor, bu da hasta sonuçlarını ve yaşam kalitesini optimize etmek için cihaz tasarımı, navigasyon sistemleri ve prosedür tekniklerinde inovasyonu teşvik ediyor.
 • Düzenleyici Ortam ve Pazar Erişimi: ABD nörovasküler cihazlar pazarı, düzenleyici gereklilikler, geri ödeme politikaları ve pazar erişimi hususlarından etkilenerek ürün geliştirme, ticarileştirme stratejileri ve sektör oyuncuları arasındaki rekabet dinamiklerini etkilemektedir.

ABD Nörovasküler Cihazlar Pazarındaki En İyi Şirketler:

 • Medtronic (İrlanda)
 • Penumbra, Inc. (ABD)
 • Stryker (ABD)
 • Johnson ve Johnson Hizmetleri, Inc. (ABD)
 • MicroPort Scientific Corporation (Çin)
 • Acandis GmbH (Almanya)
 • MicroVention, Inc. (ABD)
 • NeuroVasc Technologies, Inc. (ABD)
 • ASAHI INTECC ABD, INC. (ABD)
 • Perflow Medical Ltd. (İsrail)

ABD nörovasküler cihazlar pazarının 2024-2030 yılları arasındaki bazı önemli yönleri şunlardır:

Define the Research Objectives: The first step in the U.S. neurovascular devices market is to define the research objectives. This involves determining the specific questions that need to be answered and the information that needs to be gathered.

Identify the Target Market: Businesses must identify their target U.S. neurovascular devices market and understand their needs, preferences, and behaviors. This can involve segmenting the market based on factors such as demographics, psychographics, and geographic location.

Select the Research Methodology: Many different U.S. neurovascular devices market methodologies can be used, such as surveys, focus groups, and observational research. The methodology selected will depend on the research objectives and the type of data that needs to be collected.

Collect Data: Once the U.S. neurovascular devices market methodology has been selected, data can be collected using various techniques such as online surveys, phone interviews, or in-person focus groups. It is important to ensure that the data collected is reliable, valid, and representative of the target market.

Analyze the Data: Once the data has been collected, it needs to be analyzed to identify trends, patterns, and insights. This can involve statistical analysis or qualitative analysis of open-ended responses.

Draw Conclusions and Make Recommendations: Based on the analysis of the data, businesses can draw conclusions and make recommendations for future actions. This could include changes to product offerings, marketing strategies, or business operations.

Continuously Monitor and Adapt: Markets are constantly changing, so it is important for businesses to continuously monitor their performance and adapt their strategies as needed to stay competitive.

Speak to Analyst for Queries: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/107830

The use of the U.S. Neurovascular Devices Market report empowers investors to enhance decision-making, explore diverse investment avenues, and attain their financial objectives more efficiently. Furthermore, the industry associated with the U.S. neurovascular devices market is experiencing rapid expansion, propelled by factors detailed in the report. Consequently, substantial growth is anticipated within the forecasted period for this industry.

Our report offers valuable insights for stakeholders, including healthcare providers, policymakers, and investors, to make informed decisions and capitalize on market trends. With in-depth analysis and data-driven insights, we aim to empower stakeholders to navigate the complexities of the healthcare sector effectively and drive innovation for improved patient outcomes and sustainable growth.

Table of Contents:

 • Introduction
  • Research Scope
  • Customer Segmentation
  • Data Gathering Strategies
  • Temel Tanımlar ve Uyarılar
 • Yönetici Özeti
 • Piyasa Dinamikleri
  • ABD Nörovasküler Cihazlar Pazarı Sürücüleri
  • ABD Nörovasküler Cihazlar Pazar Kısıtlamaları
  • Pazar Fırsatları
 • Temel bilgiler
  • Değer zinciri
  • Büyük birleşme ve satın alma hamleleri ve oyunun kurallarını değiştiren ortaklıklar.
  • Covid-19 Etkisi
 • Sağlık Sektörünün Geleceği
 • Rekabetçi Manzara
 • Birleşme ve Satın Almalar, Ortak Girişimler, İşbirlikleri ve Anlaşmalar
 • ABD Nörovasküler Cihazlar Pazarı Büyüme Boyutu 2024
 • Lider Oyuncular Tarafından Benimsenen Stratejiler
 • Şirket Profilleri (Genel Bakış, Finansallar, Ürünler ve Hizmetler ve Son Gelişmeler)
 • Sorumluluk reddi

İçindekiler Devamı…!

Hızlı Satın Alma – ABD Nörovasküler Cihazlar Pazar Raporu: www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/107830

SSS

S.1. ABD nörovasküler cihazlar pazarını etkileyen ana faktörler nelerdir?

S.2. ABD nörovasküler cihazlar pazarının büyümesini etkileyen temel itici güçler ve kısıtlamalar nelerdir?

S3. Pazarda en yüksek paya hangi bölge sahip oldu?

S4. ABD’deki nörovasküler cihazlar pazarındaki en iyi şirketler satış, gelir ve fiyatlar açısından karşılaştırılabilir mi?

S.5. Pazar nasıl bölümlendirilmiştir ve ana bölümler nelerdir?

S6. Pazarın önde gelen oyuncuları kimlerdir ve pazar payları nelerdir?

S7. ABD nörovasküler cihazlar pazarını şekillendiren mevcut ve gelecekteki eğilimler nelerdir?

İlgili Raporlar

ABD Bakım Noktası Ultrason Pazarı 2024 Verileri Mevcut ve Gelecekteki Trendler, Gelir, 2032’ye Kadar İş Büyümesi Tahmini

ABD Tıbbi Görüntüleme Pazarı 2024 En Son Endüstri Boyutu, Büyüme, Talep, Trendler 2032’ye Kadar Tahminler

ABD İmmünoglobulin Pazarı 2024 Boyutu, Trend Görünümü, 2032’ye Kadar Coğrafi Segmentasyon Tahminleri

ABD Hepatit B Aşısı Pazarı 2024 Boyutu, Brüt Kar Marjı, Trendler, Gelecekteki Talep, Önde Gelen Oyuncuların Analizi ve 2032’ye Kadar Tahmin

Omurilik Uyarımı Pazarı 2024 Ana Sürücüler, Endüstri Boyutu ve Trendler ve 2032’ye Kadar Tahminler

Romatoid Artrit Terapötikleri Pazarı 2024 Verileri Güncel ve Gelecekteki Trendler, Gelir, 2032’ye Kadar İşletme Büyüme Tahmini

Diyabet Tedavi Cihazları Pazarı 2024 En Son Endüstri Boyutu, Büyüme, Talep, Trendler 2032’ye Kadar Tahminler