Önemli Oyunculara Göre Küresel Ultrason Ekipmanı Pazar Tahmini, Pay, Boyut, Eğilimler, Segmentasyon, Bölgesel Analiz, Sektör Büyüme Tahmini – 2028

Piyasa bakış Küresel ultrason ekipmanı pazar büyüklüğü 2020’de 7,26 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 7,80 milyar ABD dolarından 2021-2028 döneminde %7,5’lik bir CAGR’de 2028’de 12,93 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. … Read More

Electric Bike Market Projection by Technology, Top Key Players, Growth, Revenue, CAGR, Regional Analysis Industry Forecast – 2028

Piyasa bakış  Küresel  bakım noktası (POC) teşhis pazar  büyüklüğünün 2028 yılına kadar 36.21 milyar ABD Dolarına ulaşması ve tahmin döneminde -%1.9’luk bir CAGR sergilemesi bekleniyor. Birkaç kronik rahatsızlığın yaygınlığı ve … Read More

Teknoloji, Pay, Büyüklük, Trend, Talep, Büyüme, Satış, Gelir, Bölgesel Analize Göre Otomotiv V2X Pazar Tahmini Sektör Tahmini – 2028

Piyasa bakış- Pune, Hindistan, 18 inci Ağustos 2021: global otomotiv V2X pazar büyüklüğü isabet etmesi beklenmektedir USD 7,351.9 milyon ila 2028 USD 628900000 2021 yılında ve CAGR’lik sergileyen 42,1% tahmin döneminde. Otomotiv araçtan her şeye gerçek zamanlı olarak araçtan araca … Read More

Elektrikli Bisiklet Pazarı Büyüklüğü, Paylaşımı ve COVID-19 Etki Analizi, Tahrik Tipine (Pedal Yardımı, Gaz Kelebeği), Akü Tipine (Kurşun Asit, Lityum İyon, Nikel Metal Hidrit, Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2021-2028

Piyasaya Genel Bakış : Pune, Hindistan 20 inci Ağustos 2021: Küresel elektrikli bisiklet pazar büyüklüğü tahmin döneminde% 16.0 CAGR’lik sergileyerek, 2028 USD 52360000000 ulaşması bekleniyor. Fortune Business Insights, “ Elektrikli Bisiklet Pazarı, 2021-2028 ” başlıklı bir raporda, elektrikli … Read More

Stirenik Blok Kopolimer Pazar Büyümesi, Fiyat Analizi, 2028’e Kadar Pay | Fortune Business Insights™ tarafından hazırlanan Küresel Araştırma Raporu

Küresel stirenik blok kopolimer (SBC) pazar büyüklüğünün 2028 yılına kadar 10.010.5 milyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor . Otomotiv endüstrisi, esnek plastikleri ve termoset kauçuğu TPE’lerle değiştirmeye başladı. Stiren blok kopolimerler, mekanik verimlilik, dayanıklılık ve kalıplanabilirlik arasındaki sağlam … Read More