Mide Kanseri / Mide Kanseri Tedavi Pazarı 2026 Yılına Kadar 8,20 Milyar Dolara Ulaşacak; Yeniliği Teşvik Etmek İçin Kanser Araştırmalarını Teşvik Eden Destekleyici Hükümet Politikaları: Fortune Business Insights ™

Küresel “mide kanseri tedavisi” pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 8,20 milyar ABD dolarına ulaşması ve tahmin döneminde% 15,3 YBBO sergileyeceği tahmin edilmektedir. Bu pazarın yükselişinin arkasındaki en büyük güçlerden biri, … Read More

Almanya Pnömokok Aşıları Pazarı | 2021 Büyüklük, Pay, Satış, Talep, Büyüme, Birleşme, Eğilimler, Rekabetçi Durum ve 2026’ya Bölgesel Görünüm

“Almanya pnömokok aşıları” pazar büyüklüğünün 2026 yılında 200,9 milyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Pazar, bölge genelinde artan sayıda olumlu politikadan yararlanacaktır. Fortune Business Insights ™ tarafından yayınlanan “Almanya Pnömokok … Read More

Grip İlaçları Pazarı | 2021 Büyüklük, Büyüme, Pay, Eğilimler, Fırsatlar, Kilit Oyuncular, İş Öngörüleri, Rekabet Ortamı, Bölgesel ve Küresel Tahminlere Göre 2026 Sektör Analizi

Küresel “influenza ilaç pazarı” büyüklüğünün 2026 yılına kadar 993,7 milyon ABD Dolarına ulaşması ve tahmin döneminde% 2,2’lik bir YBBO sergileyeceği tahmin edilmektedir. Küresel influenza yükünün artması, bu pazarın büyümesinin ana … Read More

Yüksek Öğrenim Pazarı 2020 Kapsamlı Araştırma Metodolojisi, Bölgesel Çalışma ve 2027’ye kadar İşletme Operasyonu Veri Analizi

Küresel yüksek öğretim pazarının  2027 yılına kadar 2.367.51 milyar ABD dolarına ulaşması  ve tahmin döneminde% 10.2’lik bir YBBO sergileyeceği tahmin edilmektedir. Devam eden COVID-19 salgını sırasında çevrimiçi öğrenim platformlarının benimsenmesindeki ani artış, yüksek öğretim sektöründe devrim … Read More