Amfibi Araç Pazar Büyüklüğü 2027’ye Kadar 4,98 Milyar ABD Dolarına Ulaşacak; Fortune Business Insights, Pazar Kapsamını Artırmak için Savaş AraçlarındaKi İzinsiz İyileştirmeleri belirtiyor™

Küresel amfibi araç pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 4,98 milyar ABD dolarına ulaşması ve tahmin döneminde %13,05’lik bir CAGR sergilemesi bekleniyor. OEM’ler tarafından hafif yeteneklere sahip yüksek hızlı motorların sürekli geliştirilmesi, tahmin döneminde pazar için … Read More

Havacılık Kat Panelleri Pazar Büyüklüğü 2027’ye Kadar 107,27 Milyon ABD Dolarına Ulaşacak; Fortune Business Insights, Büyümeye Yardımcı Olmak İçin Yükselen Hava Yolcu Trafiği diyor™

Küresel uçak petek zemin panelleri pazar büyüklüğünün 2027 sonunda 107,27 milyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Verimli havacılık ve uzay zemin panellerinin araştırılması ve geliştirilmesine yapılan yatırımın artması, genel pazar boyutunda bir artış … Read More

Tarımsal Mikrobiyaller Pazar Büyüklüğü 2027’ye Kadar 11,81 Milyar ABD Dolarını Vuracak; Syngenta, TAEGRO’yu Avrupa ve Latin Amerika’da Ticarileştirmek için Novozymes ile İşbirliği Yapıyor, Fortune Business Insights’ı belirtiyor™

Sentetik kimyasalların olumsuz etkileri ve gelişmiş tarım mikroplarına olan talebi artırması öngörülen dünya çapında artan nüfus oranı ile artan farkındalık ile desteklenen küresel tarımsal mikrobiyal pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 11,81 milyar … Read More

2027 Yılına Kadar Özel Gübreler Pazar Büyümesi, Tarihsel Analiz, Boyut, Eğilimler, Talepler, Kilit Oyuncular ve Endüstri Potansiyeli

Küresel özel gübre pazar büyüklüğünün 2026 yılında 38,66 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve tahmin döneminde %6,89’luk bir CAGR sergileyerek ulaşacağı tahmin ediliyor. “Özel Gübreler Pazar Büyüklüğü” başlıklı yeni Fortune Business Insights™ raporunda, dünya genelinde tarıma … Read More

2027’ye Kadar 21,0 Milyar ABD Doları Değerinde Çorba Pazarı Büyüklüğü; Fortune Business Insights, COVID-19’un Talebi Teşvik Etmek İçin Covid-19’un Ortasında Hazır Gıda Ürünlerine Artan Talep Olduğunu Söylüyor™

Küresel çorba pazarı büyüklüğünün 2020 ve 2027 yılları arasında %2,79’luk bir CAGR sergileyerek önemli bir büyüme öngörmesi bekleniyor. Rahat gıda ürünlerine olan talebin artması ve hızlı kentleşme gibi faktörlerin pazarın 2027 yılına kadar 21,0 milyar ABD … Read More

Drone Hizmetleri Pazar Büyüklüğü 2026’ya Kadar Çarpıcı% 41.34 CAGR Sergilenecek; Fortune Business Insights, Endüstri Gelirini Hızlandırmak için İhA’ların Askeri Operasyonlarda Yüksek Konuşlandırılmasını belirtiyor™

Küresel drone hizmetleri pazar büyüklüğünün 2026 yılında 67.430,7 milyon ABD dolarına ulaşacağı ve tahmin döneminde %41,34’lük bir CAGR sergileyecek öngörülmektedir. İhA’ların askeri uygulamalarda artan kullanımı, tahmin döneminde drone hizmetleri pazar gelirini artıracaktır. Ürün rotasyonu, … Read More