Teknolojiye Göre Cerrahi Sütür Pazar Tahmini, En Önemli Oyuncular, Büyüme, Gelir, CAGR, Bölgesel Analiz Sektör Tahmini – 2028

Piyasa bakış  Küresel  cerrahi sütür  pazar büyüklüğü 2020’de 3,33 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 3,41 milyar ABD dolarından 2021-2028 döneminde %6,0’lık bir CAGR’de 2028’de 5,12 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. … Read More

Electric Bike Market Projection by Technology, Top Key Players, Growth, Revenue, CAGR, Regional Analysis Industry Forecast – 2028

Piyasa bakış  Küresel  bakım noktası (POC) teşhis pazar  büyüklüğünün 2028 yılına kadar 36.21 milyar ABD Dolarına ulaşması ve tahmin döneminde -%1.9’luk bir CAGR sergilemesi bekleniyor. Birkaç kronik rahatsızlığın yaygınlığı ve … Read More

Kilit Oyunculara Göre Küresel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Pazar Tahmini, Pay, Boyut, Eğilimler, Segmentasyon, Bölgesel Analiz, Sanayi Büyüme Tahmini – 2028

Piyasa bakış: Pune, Hindistan, 18 Ağustos inci 2021: Küresel elektrikli araç ulaşarak istasyon pazar büyüklüğü kazanç ivme bekleniyor şarj USD 111,90 milyar dan 2028 USD 17590000000 bir yıldız CAGR’lik sergilerken 2021 yılında 30,26% olarak 2028 için 2021 arasındaki onun rapor … Read More

Teknoloji, Pay, Büyüklük, Trend, Talep, Büyüme, Satış, Gelir, Bölgesel Analize Göre Otomotiv V2X Pazar Tahmini Sektör Tahmini – 2028

Piyasa bakış- Pune, Hindistan, 18 inci Ağustos 2021: global otomotiv V2X pazar büyüklüğü isabet etmesi beklenmektedir USD 7,351.9 milyon ila 2028 USD 628900000 2021 yılında ve CAGR’lik sergileyen 42,1% tahmin döneminde. Otomotiv araçtan her şeye gerçek zamanlı olarak araçtan araca … Read More

Elektrikli Bisiklet Pazarı Büyüklüğü, Paylaşımı ve COVID-19 Etki Analizi, Tahrik Tipine (Pedal Yardımı, Gaz Kelebeği), Akü Tipine (Kurşun Asit, Lityum İyon, Nikel Metal Hidrit, Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2021-2028

Piyasaya Genel Bakış : Pune, Hindistan 20 inci Ağustos 2021: Küresel elektrikli bisiklet pazar büyüklüğü tahmin döneminde% 16.0 CAGR’lik sergileyerek, 2028 USD 52360000000 ulaşması bekleniyor. Fortune Business Insights, “ Elektrikli Bisiklet Pazarı, 2021-2028 ” başlıklı bir raporda, elektrikli … Read More